Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Ghana

World Servants ondersteunt in Ghana partnerorganisatie AG Care Ghana. World Servants helpt hen bij de uitvoering van hun projecten in het minst ontwikkelde deel van Ghana, namelijk in het noorden in de streek rond Tamale. Het verbeteren van onderwijs en gezondheidszorg zijn de voornaamste doelen.

Hoofdstad: Accra
Oppervlakte: 238.533km²
Aantal inwoners: 27.499.924
Tijdsverschil zomer: 2 uur vroeger
Taal: Engels
Religie: christendom (71%) en islam (18%)
Munteenheid: cedi
Regeringsvorm: constitutionele democratie

Geschiedenis

In de elfde eeuw na Christus floreerde het oude koninkrijk van Ghana, dat overheerste in de goudhandel tussen de goudmijnen in het zuiden en de handelsroute naar het noorden. Het oude Ghana was ook de spil in de export van koper en zout uit de Sahara. Dit veranderde allemaal toen de Europeanen aan het einde van de 15e eeuw naar Ghana kwamen, waardoor de focus van de economie verschoof naar de West-Afrikaanse kust. Hoewel goudmijnen te ver landinwaarts lagen, vonden de Portugezen aan de Ghanese Goudkust een route om dit goud te transporteren en te verhandelen. Hier werd door de Portugezen dan ook het eerste fort gebouwd om andere goudzoekende Europeanen af te stoten. Helaas werd de goudhandel al snel vervangen door een lucratieve handel in slaven. Deze tragische geschiedenis heeft er  toe geleid dat Ghana zijn huidige vorm kreeg met veel steden aan de kust.

In 1642 verdreven de Nederlanders de Portugezen uit het land en domineerden meer dan 200 jaar lang de slavenhandel in dit gebied. De Nederlanders verkochten hun handelsbelangen in 1872 echter aan de Britten. Zij namen het land over en kolonialiseerden het. Dat is de reden dat Engels nu nog steeds de officiële taal van Ghana is. 

Politiek & economie

Pas in 1951 kreeg Ghana een zelfbestuur met een Afrikaanse politieke partij aan de macht, onder leiding van Dr. Kwame Nkrumah. In 1957 werd het land, als eerste Britse kolonie, officieel onafhankelijk. In de jaren daarna volgden een aantal staatsgrepen. Omdat het land hierdoor in een negatieve spiraal terecht kwam, besloot de partij van luitenant Jeremia John Rawlings, die door de laatste coup aan de macht was gekomen, om hervormingen door te voeren en een ware democratie te realiseren. Als gevolg hiervan werd in 1992 een nieuwe grondwet aangenomen. Een jaar later werd Rawlings tot president verkozen. Onder zijn bewind werd Ghana het meest politieke stabiele en welvarende land in West-Afrika. De macht werd voor het eerst op democratische manier overgedragen toen in 2001 President Kufoar verkozen werd. 

Sinds de jaren negentig is Ghana, door de hervormingen die Rawlings doorvoerde, economisch stabiel geworden. Ghana is voorzien van veel grondstoffen zoals goud en cacao. Het Bruto Nationaal Product per hoofd van de bevolking is bijna twee keer hoger dan dat van de armste landen in West-Afrika. Toch blijft Ghana sterk afhankelijk van ontwikkelingshulp. Iets meer dan de helft van de bevolking werkt in de landbouw. Basisonderwijs is gratis en verplicht en het aantal schoolgaande kinderen is dan ook groot. Toegang tot vervolgonderwijs is echter moeilijk omdat er weinig aanbod is. In het noorden en noordoosten van het land presteren de scholen het slechtst en blijft analfabetisme een groot probleem. Ook is er ongelijkheid tussen steden en het platteland op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. 

Klimaat & landschap

Ghana is een ontwikkelingsland in West-Afrika en ligt net ten noorden van de evenaar aan de baai van Guinea. Het wordt omringd door Ivoorkust, Burkina Faso en Togo. Voor Afrikaanse begrippen is Ghana een klein land dat relatief vlak is. Alleen in het centrale en oostelijke deel van het land bevinden zich bergen, met een maximale hoogte van bijna 1000 meter. Het land is globaal in twee hoofdzones te verdelen: de vochtige tropische wouden van het zuiden en de droge savanne bossen van het noorden. Langs de kust in het zuidoosten is het warm en relatief droog. Het zuiden van het land was oorspronkelijk begroeid met tropisch regenwoud, maar veel daarvan is inmiddels gekapt. Bossen bedekken nu nog circa een derde van het totale oppervlak. De noordelijke savanne bestaat uit droog grasland en minder dichte en lage bossen. In Ghana heerst een tropisch en savanneklimaat. De temperaturen liggen vrijwel het hele jaar tussen de 27 en 40 graden. Het regenseizoen is van mei tot oktober.

Cultuur

Ghana telt bijna 27 miljoen inwoners en veel verschillende stammen die elk hun eigen taal, cultuur en traditie hebben. Respect is zeer belangrijk in het land, vooral voor iemand die ouder is. In Ghana wordt veel waarde gehecht aan hiërarchie; hoe hoger je positie, hoe beter je wordt behandeld. Naast de democratisch gekozen overheden heeft Ghana nog een sterk traditioneel stelsel. In elke gemeenschap is een raad van oudsten, met aan het hoofd een chief. Als je in Ghana te gast bent, doe je niets zonder toestemming van de chief. De chief wil zijn gasten op de meest hartelijke manier verwelkomen en zeker stellen dat het goed gaat met hen. 

Engels is de voertaal, maar desondanks zijn er veel Ghanezen die de taal nauwelijks spreken. Velen spreken meerdere lokale talen. Ghanezen staan bekend als vriendelijke, sociale, open en trouwe mensen, ook ten opzichte van vreemden. Men maakt gemakkelijk een praatje en begroet elkaar op traditionele manier, waardoor Ghanezen gemakkelijk contact maken en hun relaties goed onderhouden. Ghanezen leiden een relaxed leven. Familie en vriendschappen zijn veel belangrijker dan agenda’s en afspraken.