Bouw van uitbreiding kliniek in Nakpanduri in 2010

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Nakpanduri


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Beleefdheidsbezoek aan Health Centre in Nakpanduri

Aangezien we tijdens deze reis naar Ghana toch in de buurt waren van het medisch centrum, zijn we even kort langs gegaan. We hadden al vernomen dat de spanten (“woodwork”) al op het dak zit en dat de dakplaten er ook binnenkort op zullen worden geplaatst.

Dat is een positief bericht nadat er sinds een aantal jaren nu getracht wordt om dit gebouw af te ronden. De Asemblies of God Church in Ghana, waar AG Care onder valt, hebben de noodzaak gezien om dit project verder af te ronden. Zij hebben het geld voor de bouw van het dak beschikbaar gesteld en er wordt nog verder gesproken over meer budget voor verdere afronding. Ook verwachten ze hulp van fondsen uit Amerika voor de watertanks en de verder afbouw van het medisch centrum.

We spraken met mevr. Meliga Musa die, in afwezigheid van de Medical Officer, het gesprek met ons voert. Zij is al jaren (28 om precies te zijn) werkzaam voor deze kliniek en toont enorme betrokkenheid. In het gesprek wordt ook duidelijk dat zij enorm hard moet werken en eigenlijk geen dag vrij kan nemen: zij is de verloskundige van het ziekenhuis en is eigenlijk de enige die vrouwen kan begeleiden bij de geboorte van hun kinderen. Er worden gemiddeld 25-30 baby's per maand geboren, dus ze heeft zo'n beetje elke dag haar handen vol.

Ze vertelt: “Vorige maand moest ik mijn officiele papieren ophalen in Tamale en er zijn op die dag vier baby's geboren. Alle vier de vrouwen moesten naar andere ziekenhuizen toe om te bevallen omdat ik hier niet kon zijn. Ik heb echt een assistent nodig”.

AG Care doet haar uiterste best om mevrouw Musa te ondersteunen in haar werk en lobbyt bij de overheid voor extra personeel en om ook mee te denken en te helpen om dit ziekenhuis af te ronden. Gelukkig werkt AG Care nauw samen met de overheid, ook binnen het onderwijsprogramma. Dus door de samenwerking die er is, zitten ze dicht op het vuur. Dit is wellicht een project van de lange adem, maar gezien de toewijding  van de mensen in het ziekenhuis zelf en de mogelijkheden van AG Care hebben we er vertrouwen in dat dit, vroeg of laat, goed komt.

Lees meer

Werk in uitvoereing

De uitbreiding van het Nakpanduri healthcentre is nog steeds in uitvoering. De problemen met de wateropvang in de ondergrondse watertanks lijken opgelost. De architect heeft een oplossing gevonden om de watertanks ondanks de rotsen toch dieper en / of groter te kunnen graven en de wanden voldoende waterdicht te maken. Inmiddels is ook al gestart met de bouw van operatiekamers.

De bedoeling is om eerst de ruimte voor de administratie af te bouwen, misschien al in 2016, zodat dit deel binnen enkele jaren al kan gaan verhuizen.

Lees meer
Gebied
Partner

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.