Bouw van Klaslokalen in Ugando in 2015

 • Overleg met de bevolking van Ugando
  Overleg met de bevolking van Ugando
 • Bestaande school
  Bestaande school
 • Lerarenwoningen
  Lerarenwoningen
 • Noodlokaal naast de school
  Noodlokaal naast de school
 • Stormschade wordt weer hersteld!
  Stormschade wordt weer hersteld!
 • De lerarenwoningen in Ugando
  De lerarenwoningen in Ugando
 • Na de heftige storm zit het nieuwe dak er weer op!
  Na de heftige storm zit het nieuwe dak er weer op!

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Ugando


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Positieve resultaten

Onze set-uppers voor Ghana, Gerlof en Cor, hebben in februari 2015 de lerarenwoningen bezocht die in 2013 zijn gebouwd in Ugando (GH313). Ze werden opgewacht door Peter, de headteacher.

De lerarenappartementen zijn al maanden bewoond en hebben een aantal veranderingen gebracht:
- minder te laat komen van leraren;

 • Er staan fittere leraren voor de klas;
 • Er is minder uitval door ziekte;
 • 'S avonds is er toezicht voor studerende kinderen;
 • De start van de JSS (40 leerlingen);
 • Er is 1 leerkracht door het district toegewezen voor de JSS;
 • Groei van het aantal leerlingen tot 283 (ondanks de start van een school in een naburige gemeenschap met 129 leerlingen);
 • Meer ouders hebben hun kinderen naar school laten gaan, of, als ze in naburige plaatsen onderwijs volgden, ze naar de school in Ugando laten gaan.

Een leerling heeft bovendien bij een wedstrijd lezen in de regio de eerste prijs behaald en de school zo goed op de kaart gezet.

Deze veranderingen hebben positieve resultaten gehad op de kwaliteit van het onderwijs op school. Met de betrokkenen, leerkrachten, voorzitter van de PTA en oudsten van de gemeenschap is er ook gesproken over mogelijkheden om gezamenlijk voldoende fondsen te genereren voor bijvoorbeeld onderhoud, vervanging, nieuwe leermiddelen enzovoorts.

Al met al een hoop ontwikkelingen nadat het World Servants team is geweest!

Lees meer

GH215 | Bijzonder afscheid van Ugando

De Ghana-groep van Johan Winter heeft een bijzondere laatste dag gevierd in Ugando en is nu in Accra aangekomen. 

Lees meer

  GH215 | 'Op Schiphol een komkommer graag'

  Hoofdleider Johan heeft een internetaansluiting opgezocht om de groeten uit Nederland op te halen. En natuurlijk geeft hij meteen de groeten van de groep aan thuis door ('veel te vertellen'), samen met een fotoverslag van de afgelopen dagen en de eerste maaltijdwensen voor op Schiphol...

  Lees meer

  Ugando – evaluatie bezoek - Februari 2018

  Een klein dorpje aan de doorgaande (internationale) route in Noord Ghana van Yendi, via Cheriponi naar Togo. Je rijdt er in een halve minuut langs…. ’t Stelt eigenlijk weinig voor. En toch is het een heel bijzonder dorpje, gelegen in één van de armste districten van Ghana.

  Lees meer

  Grote dankbaarheid in Ugando: het dak zit er weer op

  De leerlingen en leraren van de Junior High School van Ugando zijn erg dankbaar dat het dak van de Junior High School van Ugando alweer volledig is hersteld na de hevige storm op 27 april. Een groot woord van dank spreken ze uit naar alle mensen die hebben geholpen bij het realiseren van het nieuwe dak, waaronder Stephen Abarika.

  Wat is het mooi dat de renovatie binnen zo'n korte tijd is gerealiseerd en dat de leraren en leerlingen weer een prettige en veilige plek hebben om naar school te gaan!

  Lees meer

  Gebied
  Partner

  Ugando is een klein dorp op 25 km afstand van Saboba, de hoofdstad van het Saboba district, aan de grens met Togo. Saboba is altijd achtergesteld geweest, waardoor de onderwijs en gezondheidsvoorzieningen beperkt zijn. Tachtig procent van de mensen leeft in armoede. De inwoners van het dorp behoren tot de Kokomba stam. Ze zijn voornamelijk boer die onder andere van de verbouw van bonen, cassave, maïs en andere groenten leven. Omdat er alleen maar een zandweg naar Ugando ligt, kost het tijd om daar te komen.

  Stephen Abarika

  P.O. Box CT 1647
  Cantonments
  Accra
  Ghana
  +233 302 43 37 87
  info@agcareghana.org

  AG Care Ghana

  Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

  Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
  Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
  Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

  Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.