Bouw van Lerarenwoningen in Dapore in 2015

 • Overleg set-upper met leraren, ouders en de chiefs
  Overleg set-upper met leraren, ouders en de chiefs
 • Beeld vanaf de school van een dorpje
  Beeld vanaf de school van een dorpje
 • Standaard klaslokalen in Ghana
  Standaard klaslokalen in Ghana
 • Overleg met community
  Overleg met community

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Dapore


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

GH315 | Groep is in Accra

Hoofdleider Gertjan stuurde vanmorgen vroeg een SMS-bericht: we zijn veilig in Accra en genieten nog even. Tot morgen. Gertjan

Lees meer

  GH315 | Dapoore is onvergetelijk

  Nog even en dan gaan we weer op reis, eerst naar Accra en dan terug naar Nederland. Niet alleen onze tassen zullen gevuld zijn maar ook wij zelf met talrijke indrukwekkende prachtige ontroerende ervaringen. Want wat hebben we veel meegemaakt! En we hebben nog een paar mooie dagen voor de boeg.

  Lees meer

  Na snelle afbouw nu al eerste ontwikkelingen waar te nemen

  De eerste 2 leerkrachten zijn naar de lerarenwoningen in Dapore verhuisd. De derde gaat dat op korte termijn doen.
  De eerste resultaten zijn al merkbaar: doordat de leraren nu vaker en langer aanwezig zijn bij allerlei sportieve activiteiten buiten schooltijd, gaan de sportieve resultaten van de schoolteams omhoog. Zowel de jongens als meisjes zijn kampioen geworden in handbal bij regionale wedstrijden. Dit had ook zeker te maken met het kinderwerk gedurende het project in de zomer van 2015, waarbij ook veel gesport werd.
  Daarnaast weten ook ouders en leerlingen de leerkrachten die naast de school wonen te vinden voor advies en hulp na schooltijd voor bijvoorbeeld extra huiswerk begeleiding.
  Al met al mooie veranderingen!

  Lees meer
  Gebied
  Partner

  Het Talensi district ligt in de Upper East Region. Dapore ligt op ongeveer acht kilometer ten oosten van Tongo, de hoofdstad van dit district. De weg er naar toe is een zandweg die in de regentijd moeilijk begaanbaar is. Er wonen 1.715 mensen in Dapore en omringende gemeenschappen die hoofdzakelijk tot de Talensi stam behoren. De meeste families zijn boeren die leven van de opbrengst van hun akker. Wanneer de opbrengst slecht is, wordt er honger geleden.

  Stephen Abarika

  P.O. Box CT 1647
  Cantonments
  Accra
  Ghana
  +233 302 43 37 87
  info@agcareghana.org

  AG Care Ghana

  Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

  Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
  Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
  Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

  Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.