Bouw van woningen voor medisch personeel in Gorogo in 2019

 • Herinneringen maken
  Herinneringen maken
 • Handen uit de mouwen
  Handen uit de mouwen
 • Resultaat boeken
  Resultaat boeken
 • Aan de slag
  Aan de slag
 • Bouwen aan verandering
  Bouwen aan verandering
 • Samen zijn
  Samen zijn
 • Een nieuw thuis
  Een nieuw thuis
 • Crossen door Afrika
  Crossen door Afrika
 • Hee hallo :)
  Hee hallo :)
Ghanese cultuur
Enthousiaste bewoners
Gezondheidszorg

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Gorogo


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Voorbereiding van het project door set-uppers Wouter en Cor

Ter voorbereiding op het project in de zomer van 2019 zijn de set-uppers op bezoek in Gorogo om alles met de lokale bevolking af te stemmen over de plek waar jullie slapen, gaan bouwen, het kinderwerk gaan doen enzovoorts. Bekijk de video voor de update!

Lees meer

Bouwen op de zandvlakte van Gorogo

Lees meer

GH419 | De groep uit Gorogo is aangekomen in Utrecht

Eindelijk kwamen de deelnemers de bus uit; na een lange reis weer veilig in de armen van vrienden en familie. In de Ghanese kleding vallen de deelnemers goed op tussen de inzwaaiers.

GH419 | Iets verlate aankomst van de groep uit Ghana

Update 14.52 uur: de groep staat nog iets langer in de file dan verwacht. Ze verwachten nu om rond 15.15 uur aan te komen in Utrecht.

Lees meer

Abdul vertelt

Zonder huis was ik niet in Gorogo komen werken!

Lees meer

Latrine block and Girls Changing Room built for school

With extra funding from EO Metterdaad, this latrine block was built in November 2021 - February 2022 to support the primary school.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Gorogo is een uitgestrekt dorp in Talensi district in het noorden van Ghana. De inwoners van het dorp leven voornamelijk als boer en verbouwen maïs, pinda’s en sojabonen. Voor de inwoners van dit gebied is toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoon water jarenlang moeilijk geweest. Met de komst van het gezondheidscentrum is er verandering gekomen voor de bewoners van Gorogo. Woningen voor het medische personeel ontbreken er alleen nog in het dorp.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Het medisch personeel woont nu voornamelijk in Bolgatanga. De reistijd van het personeel verkorten zorgt voor een betere kwaliteit van de gezondheidszorg. Het personeel kan sneller helpen in noodsituaties en hierdoor meer mensen ondersteunen.

De woningen in Gorogo zorgen ervoor dat naast betere gezondheidszorg er ook meer inwoners in het dorp komen te wonen.

Doelen:

 • De reistijd van medisch personeel van het gezondheidscentrum verkorten
 • Bij medische spoedgevallen sneller hulp aanbieden

1
2
3
4
5