Bouw van Klaslokalen in Asenema in 2019

 • Be part of it!
  Be part of it!
 • Samen zweten voor verandering
  Samen zweten voor verandering
 • Bouw een feest met de kids
  Bouw een feest met de kids
 • Wedden dat ze een levenslange indruk bij jou achterlaten?
  Wedden dat ze een levenslange indruk bij jou achterlaten?
 • Samen op pad...
  Samen op pad...
 • Draag bij aan onderwijsverbetering
  Draag bij aan onderwijsverbetering
 • Verleg letterlijk je grenzen
  Verleg letterlijk je grenzen
 • Leer jouw sponsorkind kennen
  Leer jouw sponsorkind kennen
 • Leer het Ghanese leven kennen
  Leer het Ghanese leven kennen
 • Ontmoet het kind dat jij gaat sponsoren
  Ontmoet het kind dat jij gaat sponsoren
Bosrijke omgeving
Internationale samenwerking
Gastvrijheid

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Asenema


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

GH519 | Welkom terug in Nederland

Groep GH519 is weer terug in Nederland! Op Schiphol stonden vele vrienden en familieleden om hen welkom te heten.

Lees meer

GH519 | Dat was het dan!

We zitten! Klaar voor vertrek naar Nederland. Tot morgen allemaal. Dit was onze laatste update vanuit een prachtig Ghana!


Een model school in Asenema

Lokalen, een bibliotheek, maaltijden, een rolmodel en blije docenten!

Lees meer

Beelden vanuit Asenema!

Via het contact wat er destijds met de docenten is opgebouwd ontvingen we deze link naar een facebook bericht: en dat ziet er super mooi uit!

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Dit gebied in de Eastern Region in Ghana ligt in een prachtige heuvelachtige en bosrijke omgeving. De meeste mensen komen rond van wat ze op hun eigen land verbouwen, zoals mais, cassave, mango of cacao. Ook zijn veel mensen werkzaam in kleinschalige handel. Er wonen zo’n 1.300 mensen in Asenema. Het tussen Adukrom en de regio hoofdstad Koforidua, op ongeveer 10 kilometer van Adukrom. De meeste mensen behoren tot de ethnische groep Akan en spreken hoofdzakelijk Akan, Ewe of Engels.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Op dit moment krijgen drie klassen les in klaslokalen die sterk verouderd zijn. In de regentijd lopen deze klassen vol met water. De school heeft de kleuterklassen nu naar de andere lokalen verplaatst zodat de kleine kinderen in ieder geval een veilige plek hebben om les te krijgen, maar de oudere kinderen van de basisschool zitten nu met hun voeten in het water als het regent. Ook de lesmaterialen hebben te lijden onder het vocht.

De ouderraad heeft veel geprobeerd om iets aan deze situatie kunnen doen. Om bijvoorbeeld te zorgen dat er minder water binnen stroomt, hebben ze een goot gegraven om het water te kanaliseren en een sterk type gras gepland zodat het water minder snel stroomt en de grond wegspoelt. Ze zijn enorm blij met het vooruitzicht dat er nieuwe klaslokalen kunnen komen, zodat de kinderen weer in veilige en betere omstandigheden les kunnen krijgen.

Doelen:

 • Nieuwe klaslokalen bouwen zodat elke klas een eigen lokaal heeft en in goede omstandigheden les kan krijgen.
 • Uitval van leerlingen tegengaan
 • Kwaliteit van onderwijs verbeteren