Bouw van Klaslokalen in Asenema

 • Ontmoet het kind dat jij gaat sponsoren
  Ontmoet het kind dat jij gaat sponsoren
 • Bouw een feest met de kids
  Bouw een feest met de kids
 • Samen op pad...
  Samen op pad...
 • Samen zweten voor verandering
  Samen zweten voor verandering
 • Leer het Ghanese leven kennen
  Leer het Ghanese leven kennen
 • Draag bij aan onderwijsverbetering
  Draag bij aan onderwijsverbetering
 • Leer jouw sponsorkind kennen
  Leer jouw sponsorkind kennen
 • Wedden dat ze een levenslange indruk bij jou achterlaten?
  Wedden dat ze een levenslange indruk bij jou achterlaten?
 • Be part of it!
  Be part of it!
 • Verleg letterlijk je grenzen
  Verleg letterlijk je grenzen
Bosrijke omgeving
Internationale samenwerking
Gastvrijheid

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Asenema


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

GH519 | Welkom terug in Nederland

Groep GH519 is weer terug in Nederland! Op Schiphol stonden vele vrienden en familieleden om hen welkom te heten.

Lees meer

GH519 | Dat was het dan!

We zitten! Klaar voor vertrek naar Nederland. Tot morgen allemaal. Dit was onze laatste update vanuit een prachtig Ghana!


GH519 | Aftermovie ready

GH519 | Klaar voor gebruik!

Vier weken geleden kwam de groep van GH519 aan in Asenema voor de bouw van drie klaslokalen. De fundering lag en de groep ging aan het werk, hard aan het werk. Inmiddels is de groep alweer een week thuis maar in Ghana hebben ze niet stil gezeten. Zojuist ontvingen we deze foto's van Stephen, de coördinator. Het moge duidelijk zijn: de school is klaar om in gebruik genomen te worden. Tijdens de overdracht beloofde de afgevaardigde van het ministerie voor onderwijs om te zorgen voor het meubilair. We hopen er dan ook op dat deze belofte zo snel mogelijk wordt ingelost. Het zou natuurlijk gaaf zijn dat bij de start van het nieuwe schooljaar in september de kinderen al les kunnen krijgen in hun nieuwe klaslokalen. De groep is trots op de prachtige klaslokalen, het bewijs van een goede samenwerking tussen de World Servants groep en de locals uit het dorp. Zonder deze samenwerking was dit mooie gebouw er nooit gekomen!   

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

Dit gebied in de Eastern Region in Ghana ligt in een prachtige heuvelachtige en bosrijke omgeving. De meeste mensen komen rond van wat ze op hun eigen land verbouwen, zoals mais, cassave, mango of cacao. Ook zijn veel mensen werkzaam in kleinschalige handel. Er wonen zo’n 1.300 mensen in Asenema. Het tussen Adukrom en de regio hoofdstad Koforidua, op ongeveer 10 kilometer van Adukrom. De meeste mensen behoren tot de ethnische groep Akan en spreken hoofdzakelijk Akan, Ewe of Engels.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 482
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
agredsgh@agreds.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care (AG Care - voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties. Om criminaliteit tegen te gaan heeft AG Care programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. In deze vorm van ondersteuning speelt ook World Servants een belangrijke rol. In samenwerking met AG Care bouwt World Servants klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen om deze programma’s te kunnen verwezenlijken. Naast onderwijs biedt AG Care ook hulp in de volgende sectoren: Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes. Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening. Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren. Hierdoor maken de Ghanezen meer kans op een baan. Geloofsovertuiging: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Op dit moment krijgen drie klassen les in klaslokalen die sterk verouderd zijn. In de regentijd lopen deze klassen vol met water. De school heeft de kleuterklassen nu naar de andere lokalen verplaatst zodat de kleine kinderen in ieder geval een veilige plek hebben om les te krijgen, maar de oudere kinderen van de basisschool zitten nu met hun voeten in het water als het regent. Ook de lesmaterialen hebben te lijden onder het vocht.

De ouderraad heeft veel geprobeerd om iets aan deze situatie kunnen doen. Om bijvoorbeeld te zorgen dat er minder water binnen stroomt, hebben ze een goot gegraven om het water te kanaliseren en een sterk type gras gepland zodat het water minder snel stroomt en de grond wegspoelt. Ze zijn enorm blij met het vooruitzicht dat er nieuwe klaslokalen kunnen komen, zodat de kinderen weer in veilige en betere omstandigheden les kunnen krijgen.

Doelen:

 • Nieuwe klaslokalen bouwen zodat elke klas een eigen lokaal heeft en in goede omstandigheden les kan krijgen.
 • Uitval van leerlingen tegengaan
 • Kwaliteit van onderwijs verbeteren