Geniet van de mooiste vergezichten tussen tientallen vulkanen, terwijl je het verschil maakt voor de kinderen van Guatemala. Beter onderwijs biedt hen een alternatief voor de criminaliteit.


Werkvakanties in Guatemala

Er zijn geen projecten gevonden. Bekijk de andere projecten van World Servants.

Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Guatemala

Vanaf 2014 bouwt World Servants in Guatemala. Samen met partner AMG bouwen we in dit land waar veel armoede is. 

Hoofdstad: Guatemala-Stad
Oppervlakte: 108.889 km²
Aantal inwoners: 15.189.958
Tijdsverschil zomer: 8 uur
Gemiddelde temperatuur: 18 graden
Taal: Spaans
Religie: rooms-katholiek, protestants en inheemse Maya rituelen
Munteenheid: quetzal
Regeringsvorm: presidentiële republiek 

Guatemala ligt in Midden-Amerika, grenzend aan Mexico aan de west- en noordkant, en verder met de klok mee aan Belize, Honduras en El Salvador. Het land telt 33 vulkanen, waarvan de twee meest actieve de Fuego en Pacaya zijn. Beiden liggen relatief dichtbij de hoofdstad Guatemala City. Het land telt ruim15 miljoen inwoners, waarvan er 7 miljoen in de stad wonen. Quetzaltenango is de tweede stad van Guatemala en telt ongeveer 800.000 inwoners.

Geschiedenis

Van de 4e tot de 11e eeuw bestaat de bevolking van Guatemala uit Maya's, een indianenvolk. Halverwege de 16e eeuw kwam de Spanjaarden voor het eerst naar Guatemala. Vanwege hun grote technologische voorsprong - ze hadden bijvoorbeeld stalen zwaarden -  ten opzichte van de inheemse bevolking lukte het de Spanjaarden om binnen twee decennia over het hele gebied te heersen. Tijdens de Spaanse overheersing werd de inheemse bevolking bekeerd tot het christendom, maar in feite hebben zij altijd hun eigen oude geloof behouden. De kerk werd een rijk en machtig instituut in het land. De maatschappij kende een sterke hiërarchie waarbij  men onderscheid maakte tussen Spanjaarden, in Guatemala geboren Spanjaarden, mensen van half Spaans en half inheems bloed, en de inheemse Indianen: de Maya’s.

In 1821 werd Guatemala onafhankelijk van Spanje, na een korte tijd geannexeerd te zijn door het Mexicaanse Keizerrijk en later voor korte tijd deel te hebben uitgemaakt van de Verenigde Staten van Centraal Amerika, totdat dit in 1840 uit elkaar viel. Hierna volgden verschillende leiders elkaar op. In 1871 brak de liberale revolutie uit onder leiding van Justo Rufino Barrios. Barrios heerste echter als dictator en beperkte de macht van de kerk. Hij had visie om het land te moderniseren met de bouw van nieuwe wegen, treinsporen, scholen en banken. Hij focuste op nieuwe industrie, zoals gewassen, productie en betere handel. Deze vernieuwingen hebben ertoe geleid dat Guatemala beroemd werd als belangrijke koffieproducent, tot op de dag van vandaag. De stimulans van deze koffieproductie had echter ook een schaduwzijde. Zo werden boeren met vruchtbare grond verjaagd van hun land om ruimte te maakten voor koffieplantages. Deze plantages waren in handen van de rijke elite en werden bewerkt door de arme inheemse bevolking. Dit veroorzaakte migratiestromen binnen het land.

In de jaren die volgden wisselden verschillende regeringen elkaar af en werd Guatemala regelmatig geregeerd door een dictator. Hierdoor ontstonden er veel guerrilla groepen. Het vele geweld tussen die groepen leidde in de jaren zeventig van de twintigste eeuw tot een burgeroorlog. Dit ontaardde in een ware genocide, waardoor vele duizenden ongewapende Maya’s de dood vonden. In de tweede helft van de jaren tachtig kwam er eindelijk een einde aan de vele jaren van dictaturen en opstanden en vormden een aantal veranderingen de overheid die Guatemala nu nog kent. In 1995  werden de rechten van de inheemse Indiaanse bevolking erkend en in 1996 werd er vrede gesloten tussen de overheid en de guerrilla’s. Tegenwoordig is Guatemala een constitutionele, democratische republiek met vrije verkiezingen.  

Politiek & economie

In 1985 kreeg Guatemala een nieuwe, democratische grondwet en in dat jaar werd voor het eerst in lange tijd weer een burger tot president verkozen. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider. Hij mag ministers benoemen en ontslaan. Hoewel het een democratisch land is, worden mensenrechten in Guatemala vaak geschonden en is er veel corruptie en zijn de misdaadcijfers hoog. Het land is nog steeds politiek instabiel.
 
Na de burgeroorlog groeide de economie en Guatemala is momenteel de grootste economie van Centraal-Amerika. Het land exporteert veel koffie, suiker en bananen. Desondanks kent het land grote inkomensongelijkheid  en veel armoede. Ondervoeding is vooral op het platteland en onder de inheemse bevolking een groot probleem. 

Klimaat & landschap

Guatemala ligt in Centraal-Amerika. Het land is bergachtig, op de kustgebieden en enkele gebieden die tropisch regenwoud vormen na. Het Izabalmeer is het grootste meer van Guatemala en staat in verbinding met de Golf van Honduras. Guatemala kent een nat seizoen (mei-oktober) en een droog seizoen (november-april). Het is overwegend warm en zonnig, maar door de grote hoogteverschillen kent het land verschillende weersomstandigheden en kunnen er plaatselijk afwijkingen ontstaan. Zo kan het zijn dat er in gebieden op grote hoogte nachtvorst voorkomt, maar in het achterliggende dal de temperatuur niet onder de 15 graden komt. 

De naam Guatemala betekent: land van veel bomen. In het hoogland vind je veel naaldbomen, terwijl het regenwoud uit veel verschillende bloemen en planten bestaat. In het land zijn nog enkele actieve vulkanen te vinden. In Guatemala vind je honderden verschillende vogels, waaronder de bonte ara en de zwart-gele toekan. Verder zijn er apen, gordeldieren, neusberen, krokodillen, leguanen, schildpadden, slangen en zeekoeien. De prachtige vogel de quetzal is het nationale symbool van Guatemala.

Cultuur

Bijna 60% van de bevolking bestaat uit Latino’s, ook wel Mestiezen genoemd. Deze groep bestaat uit een vermenging van de vroegere Spanjaarden met Indianen. De overige 40% bestaat uit de inheemse Indiaanse bevolking. Het grootste deel hiervan behoort tot de Mayabevolking. Hoewel de officiële taal Spaans is, spreekt een groot deel van de bevolking één van de 23 Mayatalen. Elke Maya stam heeft zijn eigen gewoonten, gebruiken en klederdracht. Door de burgeroorlog die woedde van 1960 - 1996, zijn veel stammen gevlucht en door elkaar gaan wonen. Hierdoor worden ook steeds meer talen, tradities en klederdrachten gemixt en dreigen sommigen verloren te gaan.

De meeste mensen wonen tussen de bergen in en verbouwen hier onder andere maïs, koffie en bonen. De vulkanische grond is heel vruchtbaar. In de kustvlaktes vind je grote plantages met suikerriet, katoen en rubber.

In Guatemala zijn veel Maya rituelen opgenomen in de ceremonies van de katholieke kerk. Dit fenomeen is een gevolg van de koloniale tijd. In de afgelopen decennia is het geloof in en de toepassing van de Maya rituelen enorm toegenomen.