Impact MDT actiejaar

De impact van een World Servants actiejaar met MDT

Dat de World Servants projecten impact hebben, dat wisten we al. Maar wat is nu specifiek de impact van een World Servants-actiejaar met MDT, voorafgaand aan de reis?

Het eerder uitgevoerde onderzoek naar het maaschappelijke rendement van World Servants voor de Nederlandse samenleving bracht de impact van een World Servants-project in kaart. Destijds wisten we al dat het actiejaar, voorafgaand aan de reis, voor een deel van die impact zorgt. Sinds we in 2022 zijn begonnen met MDT, verrijken we het World Servants-actiejaar door deelnemers uit te dagen om tijdens hun actiejaar ook in hun eigen omgeving al van betekenis te zijn. Om de impact van dit MDT-actiejaar in kaart te brengen, doen we onderzoek in samenwerking met onderzoeksbureau KWIZ. De resultaten zijn op te delen in de vier pijlers van een actiejaar:

Geld inzamelen

Waar een actiejaar begint met het doel om de deelnemersbijdrage bij elkaar te sparen, blijkt het meer dan dat. Samen kunnen optrekken is voor jongeren de belangrijkste motivatie om deel te nemen aan een actiegroep. Daarna pas volgt geld inzamelen. Jongeren die meedoen aan het MDT-traject kennen meer waarde toe aan samen optrekken, persoonlijke verandering en iets betekeken voor de omgeving, dan jongeren die geen MDT doen.

Dienen

Jongeren doen na hun voortraject wekelijks een halfuur meer vrijwilligerswerk dan daarvoor. Jongeren leren dat ze kunnen dienen door anderen praktisch te ondersteunen en leveren met hun acties een bijdrage aan de maatschappij. Dit doen ze door maatschappelijke organisaties te ondersteunen en/of het voor kwetsbare doelgroepen mogelijk te maken om deel te nemen aan hun acties. De contacten die hierdoor ontstaan hebben impact op de manier waarop deelnemers naar de wereld kijken. Jongeren geven aan na het traject met meer oplettendheid om zich heen te kijken om mogelijkheden om zich dienstbaar in te zetten te signaleren.

Persoonlijke verandering

Gedurende het actiejaar vindt groei in bewustwording plaats. Jongeren geven na de afronding van hun actiejaar aan dat ze flexibeler zijn geworden, hun organisatievermogen hebben ontwikkeld en zijn gegroeid in zelfkennis. Jongeren ontdekken nieuwe talenten en vaardigheden, ze groeien in zelfvertrouwen en ontwikkelen hun toekomstperspectief.

Ontmoeten

Jongeren geven na afronding van hun actiejaar aan dat ze makkelijker contact maken met nieuwe mensen dan daarvoor. Deze nieuwe ontmoetingen en levensverhalen maken indruk. Daarnaast benoemen jongeren verschillende leerpunten die ze meenemen uit de onderlinge samenwerking, zoals de kracht van samenwerken, hun houding in de groep, het belang van een goed netwerk en dat goede communicatie belangrijk is. Ze nemen zich voor deze lessen in de rest van hun professionele carrière en persoonlijk leven toe te passen.

Download het hele onderzoeksrapportDownload de Theory of Change