Kanyata blijft bouwen

In 2009 is er een groep  jongeren afgereisd naar Kanyata (Malawi).  Op dat moment was er maar één schoolblok, hierdoor kregen veel kinderen les in hutjes met rieten daken. Zij konden tijdens de regen periode geen les krijgen omdat het grasdak het water niet tegen hield. Dit zorgde er ook voor dat de lesmaterialen waterschade opliepen. Daarom heeft de groep hand-in-hand met de lokale bevolking aan een schoolblok met daarin twee klaslokalen en een office. Ook hebben ze een girls changing room gebouwd. In de zomer van 2015 bezochten drie World Servants deelnemers het project en beschrijven hieronder wat zij tijdens dit bezoek hebben gehoord.

De impact van dit World Servants project is onvoorstelbaar groot geweest. Zoals bij de meeste World Servants projecten is dankzij de uitbreiding van het aantal klaslokalen, het aantal leerlingen sterk toegenomen. In 2009 had de school al 495 leerlingen en momenteel (augustus 2015) zijn dit 600 leerlingen.

De ontwikkeling wat faciliteiten betreft is ook verder toegenomen. De organisaties Plan International en Total Land Care hebben beide nog een schoolblok gebouwd zodat er nu in totaal 4 schoolblokken staan met 9 klaslokalen. Een mooi aantal omdat zo iedere groep een eigen klaslokaal heeft. Ook het aantal lerarenwoningen is sterk toegenomen. Het afgelopen jaar zijn er door de financiering van World Servants  nog 2 lerarenwoningen gebouwd.

De school heeft een grote aantrekkingskracht voor de omgeving. Dankzij de grote vooruitgang wat betreft faciliteiten is het een interessante werkplek geworden voor docenten, een goede leerplek voor de kinderen en een mooi investeringsproject voor de overheid. Zo heeft de overheid extra leraren naar het dorpje toegestuurd en is hebben ze er voor gezorgd dat er goed lesmateriaal aanwezig is

Daarnaast heeft de lokale bevolking ook heel veel geleerd van de deelnemers van het project. Voor veel mensen was het de eerste keer dat ze blanken mensen ontmoetten en dat vonden ze vooraf best spannend. Maar omdat ze kwamen helpen spraken ze elkaar moed in dat het goede mensen zouden zijn. Als de groep eenmaal aangekomen is in het dorpjes was een klein ventje stomverbaasd. Hij rende naar zijn huis en riep “mama, mama, er zijn heel veel Jezussen die ons komen helpen” Omdat Jezus altijd als blanke persoon wordt afgebeeld, was hij ervan overtuigd dat ze allemaal Jezus waren. Na deze bijzondere kennismaking was het ijs snel gebroken.

De community heeft warme herinneringen aan de samenwerking, aan het verplaatsen van de stenen en het metselen. Ze hebben veel geleerd van de spirit die de groep had wat betreft het samenwerken, doorwerken en de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Ze zagen in dat ze door samenwerking veel meer konden bereiken. Ze werden gemotiveerd om langere dagen te werken en zagen in dat vrouwen ook best mannenklussen kunnen doen en andersom. Ook de flexibiliteit van de deelnemersgroep viel op bij de lokale bevolking. Ze stonden open om het dagelijks leven in Malawi te ondervinden. Door de interesse en actieve deelnamen voelden het als broers en zussen die samen veel kon den delen.

Maar toch wel de meest indrukwekkende verandering die dit World Servants project heeft gebracht is de oprichting van “WANANGWA” na aanleiding van het Lifeskillsprogramma. WANANGWA betekent vrijheid en is een groep van 18 jongeren tussen de 11 en 30 jaar. Ze kijken wat de problemen zijn in de gemeenschap en kijken met elkaar wat ze daar aan kunnen veranderen. Zo helpen ze ouderen in het dorp, zetten zich in voor kinderrechten. En, misschien wel het belangrijkste, ze verstrekken informatie over HIV/aids, bescherming hiertegen en maatregelen die kunnen worden genomen. Ze regelen testen om vast te stellen of de mensen HIV/aids hebben en geven hier de uitslag van. MANANGWA heeft op deze manier al veel mensen geholpen en zo hebben ze een grote impact in de wijde omgeving.

En zo wordt er dus na zes jaar nog steeds gebouwd. Gebouwd aan een betere les-  en leefomgeving. Gebouwd aan verandering