World Servants in Panama

Het land dat beroemd is geworden door de komst van het Panama Kanaal. Ontdek wat de invloed is van dit kanaal voor de vriendelijke lokale bevolking van dit door oceanen omringde pareltje van Midden-Amerika.

Peñas Blancas

klaslokaal voor de basisschool

20 juli - 9 augustus 2024


Panama is sinds 2020 een nieuw land in het landenportfolio van World Servants. We werken hier samen met Formando Vidas, de Panamese tak van dezelfde partnerorganisatie als in Bolivia. Het percentage kinderen dat niet naar school gaat door gebrek aan infrastructuur is groot. World Servants assisteert bij het bouwen van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen.

  • Hoofdstad: Panama Stad
  • Oppervlakte: 75.320 km²
  • Aantal inwoners: 4.446.957
  • Tijdsverschil zomer: 7 uur
  • Gemiddelde temperatuur: 27 graden
  • Taal:  Spaans en veel inheemse talen
  • Religie:  christendom (RK ca. 80%)
  • Munteenheid:  officieel de Panamese Balboa, maar voornamelijk worden er US Dollars gebruikt.
  • Regeringsvorm: presidentiële republiek

Panama is het smalste land van Midden-Amerika en verbindt het noorden met het zuiden. Ten tijde van de ontdekking van Panama door de Spanjaarden waren er drie grote bevolkingsgroepen, de Kuna, Guaymí en Chocó. De Kuna woonden in het midden van het land, de Guaymí in het westen tegen de grens van Costa Rica en de Chocó ten slotte aan de grens van Colombia aan de kust met de Grote Oceaan. Alle drie groepen leefden van de landbouw, er waren gemeenschappelijke gronden die gezamenlijk werden bebouwd. Verder leefden zij van visserij en de jacht. De dichte jungle die grenst aan Colombia is een gebied waar nog steeds originele inheemse bevolkingsgroepen te vinden zijn. Dit gebied is door de woeste natuur zeer ontoegankelijk voor buitenstaanders doordat aanleg van wegen praktisch onmogelijk is, waardoor oorspronkelijke culturen toch enigszins kunnen blijven bestaan.

Geschiedenis

Van 1538 tot 1821 maakte Panama deel uit van het Spaanse Rijk, waarna het een tijd lang onderdeel werd van het inmiddels onafhankelijke Colombia. In 1881 begonnen de Fransen met de aanleg van het Panama kanaal, onder leiding van Ferdinand de Lesseps, die eerder verantwoordelijk was geweest voor de aanleg van het Egyptische Suezkanaal. Echter door het woeste landschap was de aanleg moeilijk, en door malariamuggen en gele koorts stierven er ook nog eens duizenden Fransen. Het geld raakte op en de bouw kwam stil te liggen. In 1903 riep een groep Panamesen de onafhankelijkheid uit, die met steun van de VS ook bekrachtigd werd. Deze steun bleek niet gratis, want de VS bepaalden in een verdrag " soevereine rechten" met betrekking tot het te graven Panamakanaal en de omliggende zone. Daarnaast verwierven de VS het recht militair in te grijpen ter verdediging van deze "kanaalzone". In 1914 was het Panamakanaal gereed. Jaren volgden met zogenaamde democratische regeringen, maar de VS hielden een stevige vinger in de pap. Vanaf 1968 kwam het Panamese leger aan de macht, dat bleef regeren tot 1989. Doordat in 1989 het leger verkiezingsuitslagen ongeldig verklaarde, omdat ze dan de macht zouden verliezen, werd er hard ingegrepen door de VS. Een interventie met bombardementen vanaf zee volgde, waarbij ook veel burgerslachtoffers vielen. Generaal Noriega werd gevangen genomen, de democratie werd hersteld en de democratisch verkozen prsidentskandidaat trad aan.

Op 31 december 1999 deden de VS afstand van hun rechten op het Panamakanaal. Na 86 jaar kwam het kanaal voor het eerst in Panamese handen. Begin 2000 lanceerde de overheid een vijfjarig moderniseringsprogramma voor het Kanaal en in april 2006 werd het langverwachte Masterplan voor uitbreiding van het Kanaal gepubliceerd. In september 2007 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden. In juni 2016 vaart voor het eerst een groot containerschip door het verbrede kanaal.

Zie jij jezelf al meebouwen aan verandering in Panama?

Ga mee