Bolivia | Project zorgt voor kettingreactie

Prof. Ricardo Arty Mercado is 25 jaar. Hij is het hoofd van de basisschool in Montero. Sinds dit jaar heeft hij een eigen kantoor en sinds twee maanden heeft hij de beschikking over een computer waar hij onder andere de lesroosters van de docenten op maakt. Volgens Ricardo heeft het World Servants project een kettingreactie op gang gebracht. Lees hieronder zijn verhaal. 

Voor 2001 bestond de basisschool uit twee houten klaslokalen. Deze gebouwen waren in slechte toestand waardoor het lastig was om les te geven in deze lokalen. Wanneer het regende en waaide bleven de kinderen thuis en gingen ze niet naar school. De daken lekten en door de slechte toestand van het gebouw versleten de spullen heel snel. De slechte conditie van de lokalen zorgde er ook voor dat leraren geen les wilden geven op de basisschool in het dorp. 

In 2001 heeft World Servants op de plek waar de oude school staat drie nieuwe klaslokalen gebouwd. Ik hoef nu niet meer thuis te blijven als het slecht weer is. De nieuwe gebouwen houden wind en regen tegen. Op deze manier is het schoolgebouw een aantrekkelijke plek voor de leraren en de leerlingen. De lokalen zijn meestal in een betere conditie dan de huizen waar de kinderen zelf met hun familie wonen. Omdat de kinderen in elke weersomstandigheid naar school kunnen is het voor de leraren makkelijker om les te geven. De nieuwe klaslokalen zorgen er tegelijk ook voor dat de leraren graag les willen geven op de nieuwe basisschool. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Niet alleen de leerlingen en de leraren maken gebruik van de klaslokalen maar ook de lokale bevolking gebruikt de lokalen als sociale ontmoetingsplek.

De komst van World Servants heeft gezorgd voor grote druk op de overheid om ook iets te doen voor de bevolking. Dit heeft als gevolg gehad dat de overheid nog twee klaslokalen heeft laten bijbouwen. Vervolgens heeft de overheid ook nog een toiletgebouw laten bouwen en sinds dit jaar is er ook een kantoor voor de directeur van de school. Ik ben erg blij met de komst van de nieuwe klaslokalen, toiletgebouw en mijn kantoor. Dit zorgt voor een grote verandering voor de bevolking in de toekomst.

World Servants zorgt voor een grote verandering voor de bevolking

Prof. Ricardo Arty Mercado