Komen jullie dit jaar echt?

Project update van 25 april 2022 door Linda Augustinus-Lourier


Vol verwachting kijken de mensen bij wie we op huisbezoek zijn geweest uit naar de komst van de groep. "Komen ze dit jaar echt naar Almas toe?"

Proyeto Almas, begint bij partner BEM die haar kerkgebouw in het rijk geworden deel van Guanhães verkoopt en opnieuw begint in een van de sloppenwijken omdat ze met daar van betekenis kunnen zijn. Bij dit wijkcentrum zijn de keuken, toiletten, klaslokalen voor de workshops, het ontmoetingsplein met een ‘churrasco’ een Braziliaanse barbecue en natuurlijk een voetbalveld heel belangrijk. Daarmee kun je de mensen in de wijk bereiken. Daarnaast is er een zaal van 8 bij 12 mtr. waar je grotere activiteiten zoals een kerkdienst kunt houden. Leden van de gemeente geven workshops om ouderen te leren lezen en schrijven en kinderen te helpen bij hun huiswerk. Ze leren hen gitaar spelen, Engels spreken, foto’s maken en voetballen. Dit jaar willen ze de begane grond afmaken en in gebruik nemen. Voordat het zover is moeten er deze zomer nog veel muren opgemetseld worden van zowel het centrum als van de omheining.

In Almas, zul je ontdekken dat de problemen achter de soms aardige voorgeveltjes groot zijn. Armoede, door een te laag inkomen en stijgende prijzen, geen gezonde, veilige relaties en medische problemen wat weer leidt tot, prostitutie, criminaliteit, alcoholisme en drugsgebruik. Luister naar de levensverhalen van de mensen door met de twee dappere ‘social workers’ Ila Mara en Kariny op huisbezoek te gaan. Maak contact met de mensen, ontmoet ze, ga met ze voetballen, zorg voor een kinderprogramma en geef ze zo het gevoel dat ze gezien worden. Vooral voor de kinderen en tieners zijn dit wijkcentrum en de activiteiten zo belangrijk omdat het hen kan helpen een betere toekomst te krijgen.