Een bliksem bezoek aan Kamilaza

Project update van 3 december 2019 door Theunis Sjoerd Elzinga


Eind november hebben World Servants Theunis Sjoerd, Robin en Tom in het kader van een mediareis aan Zambia en Malawi een bliksembezoek gebracht aan Kamilaza, in opdracht van Theunis Sjoerds schoonzus Sifra (destijds deelnemer). Ze vertellen:

‘Op weg van Nkhamenyna naar het project in Endlaheni kwamen we langs het Kamilaza, waar in 2008 een project is geweest. De klaslokalen staan nog in volle glorie en worden volop gebruikt. Het logo is weliswaar een beetje versleten, maar de groep is nog zeker niet vergeten. De bomen, die ook door World Servants gefinancierd zijn, geven een koel, groen, schaduwrijk schoolplein. Na deze groep heeft in 2009 een groep lerarenwoningen gebouwd, en andere organisaties hebben in de jaren erna meer lokalen en een keuken gebouwd. Zodoende staat er nu een mooie school in Kamilaza.’