Waarom en op basis waarvan, is (nu al) het besluit genomen om deze zomer niet naar de partnerlanden te reizen?

Wij vinden het op dit moment niet verantwoord om de groepsreizen van World Servants naar de projectlanden komende zomer te organiseren. Er is bewust gekozen om dit besluit tijdig te nemen, zodat we aan iedereen – deelnemers, ouders, leiders, partnerorganisaties, gemeenschappen, sponsors en donoren - duidelijkheid kunnen geven over de zomer van 2021, en daarin niet afhankelijk te zijn van externe factoren (zoals dat bijvoorbeeld vorig jaar wel het geval was).

Hieronder vind je onze argumenten waarom we dit niet verantwoord vinden:

  • Als we langer wachten met het nemen van een besluit nemen we een enorm financieel risico, omdat we, volgens contract, de vliegtickets moeten gaan betalen. Bovendien is de kans groot dat we de ticketkosten die we dan zouden maken niet terug krijgen in de vorm van een voucher of geld terug, zoals vorig jaar wel het geval was.  
  • Daarnaast kost het tijd om projecten goed voor te bereiden, zowel in de projectlanden als in Nederland. Door nu een besluit te nemen is er voldoende voorbereidingstijd voor gemeenschappen in de projectlanden om de projecten zelfstandig uit te voeren, maar ook voor ons om de alternatieven in Nederland goed te kunnen voorbereiden.  Aan de andere kant: als we het besluit zouden uitstellen zouden we ook geen alternatief aan kunnen bieden.
  • Zonder vaccin reizen is niet verantwoord. Het virus gaat de hele wereld over. Er wordt hard gewerkt om iedereen in Nederland zo snel mogelijk te vaccineren, maar het is sterk de vraag of iedere deelnemer voor vertrek volledig gevaccineerd- en beschermd is. Daarnaast is de kans groot dat de mensen in de partnerlanden nog niet gevaccineerd zijn. Voor hen kunnen wij een risico vormen als wij daarheen reizen.
  • Momenteel geldt overal een oranje reisadvies. Een project in het buitenland is een niet-noodzakelijke reis, waardoor het niet mogelijk is om de reis te ondernemen. Het is onbekend wanneer dit advies wordt aangepast.
  • Afgelopen najaar werd duidelijk dat er meerdere varianten van het virus rondgaan. Het is op dit moment onbekend hoe deze zich hier, maar ook in de landen die we bezoeken, verder zullen ontwikkelen de komende maanden.
  • Voor veel landen geldt een verplichte quarantaine bij binnenkomst van het land. Dit houdt in de meeste gevallen in dat je bij aankomst minimaal 14 dagen in quarantaine moet voordat je het land in mag reizen. Hierdoor zou je uiteindelijk maar een paar dagen in de projectgemeenschap kunnen zijn.
  • Indien we wel op reis gaan en je raakt besmet dan kunnen we niet garanderen dat er (voldoende) medische voorzieningen in de nabije omgeving beschikbaar zijn voor adequate behandeling van COVID-19.
  • Veel (project)landen zijn ontwricht door de coronapandemie. Het reizen tussen verschillende regio’s in het land kan hierdoor moeilijk zijn, of is zelfs niet mogelijk. Dat houdt in dat, naast de quarantaine, de kans groot is dat het reizen van en naar de projectplaats meer tijd kost, wat weer ten koste gaat van de inzet die je kan leveren in de lokale gemeenschap.