World Servants: praktisch bezig zijn met oog, hart en handen

'Hoe kunnen we jongeren betrekken bij de kerk?' Dat was een vraag die predikant Peter Schormans uit Wijckel zichzelf stelde. Hij kwam met World Servants in aanraking en startte een groep. Hij schreef zelf een verhaal over zijn ervaringen.

Wijckel en Sloten zijn twee gemeentes in het mooie Gaasterland, met één predikantsplaats. Op zondagmorgen komen rond de tweehonderd mensen bij elkaar voor de eredienst. In die dienst staat de naam van Jezus centraal. In Zijn naam ligt het behoud van de mens en wij leven dankzij Zijn trouw en ontferming. Zoals in veel plaatsen zijn er niet veel jongeren aanwezig. Wel komen ze door de week in grotere getale naar de Provider, dat is catechese voor 16-plussers,  Rock Solid en Rock doch it. Dat laatste is een praktische werkvorm waarin jongeren onder deskundige begeleiding werkstukken maken en daarbij de preek van de week meekrijgen. Een vervolg daarop zoeken we in World Servants: praktisch bezig zijn met oog, hart en handen.

Het is dan ook bijzonder te noemen dat acht jongeren zich opgegeven hebben om aan een project van World Servants deel te nemen en drie denken er nog over na. Dat betekent voor zo’n kleine gemeente dat er een stevige wissel op de creativiteit getrokken wordt om het gestelde doel te behalen. Daarvoor heeft de groep al een aantal acties op het oog: een gesponsorde Elfstedentocht fietsen op tweede Pinksterdag, een stamppottenbuffet, bloemenverkoop aan de deur, een fancy fair op school, loten verkopen op de jaarmarkt en workshops. Ook ondergetekende zal een aantal keren een driegangendiner klaarmaken waarvan de opbrengst voor het goede doel is.

Met al deze plannen wordt nu al zichtbaar wat het deelnemen aan World Servants uitwerkt. Het zet niet alleen de jongeren in beweging, maar ook de gemeente. Iedereen raakt er bij betrokken. Dat betekent dat de blik naar buiten gericht wordt en op mensen die het een stuk minder hebben dan wij. Wij vinden het als gemeente met name voor jongeren belangrijk dat ze op deze wijze met het evangelie en met hun medemens bezig zijn. We hopen dat ze aldoende ook meer en meer door het evangelie geraakt zullen worden. Zo werkt het in positieve zin naar meerdere kanten uit.

Dominee Peter Schormans

Wijckel - Sloten

Praktisch bezig zijn met oog, hart en handen

Peter Schormans