World Servants in Zuid-Afrika

Zuid Afrika blijft verrassen! Cultuur, natuur, samenleving en geloof: je vindt alle uitersten bij elkaar in de Rainbow Nation. Ga mee naar Zuid-Afrika en ondervind de gevolgen van de apartheid, maak kennis met de Afrikanen en leer dansen, echt dansen!

Wellington

crisisopvang

13 juli - 3 augustus 2024

Karatara

kinder- en jeugdcentrum

16 juli - 6 augustus 2022

Karatara

kinder- en jeugdcentrum

17 juli - 6 augustus 2021

Karatara

Kinder- en jongerencentrum

18 juli - 8 augustus 2020

Karatara

Kinder- en jongerencentrum

20 juli - 11 augustus 2019

Khayelitsha

Opknapwerkzaamheden aan een vakschool

22 juli - 12 augustus 2016

Emanyeveni

Opvangcentrum

16 december - 6 januari 2016

Emanyeveni

Opvangcentrum

17 juli - 6 augustus 2015

Lesotho

renovatie van middelbare school

17 december - 6 januari 2015

Emanyeveni

opvangcentrum

17 juli - 6 augustus 2014


World Servants is sinds 2012 actief in dit prachtig land. Het begon destijds met een samenwerking met Youth for Christ South Africa in een wel bijzonder concept, namelijk een groep vormen met jongeren uit Zuid Afrika én Nederland. Dit was een mooie uitdaging en heeft 5 renovatie projecten opgeleverd in de provincies Noord-West en Mpumalanga. Na deze projecten wilde Youth for Christ South Africa ook graag projecten in andere landen in de regio projecten organiseren, en heeft een project georganiseerd in Lesotho en is daarna gestart met een groter renovatie project in Zimbabwe. Tegelijkertijd is door omstandigheden de organisatie in Zuid Afrika gestopt met deze projecten.

In de zomer van 2019 is er opnieuw een project gefacilitieerd in Zuid Afrika door World Servants in samenwerking met de organisatie Good News ZA (GNZA). Zij hebben de visie om jongeren een betere toekomst te bieden en doen actief jongerenwerk in de West Kaap. Ze zijn gestart om hun droom te realiseren door een jongeren centrum te bouwen in het dorp Karatara, in de buurt van de stad Knysna aan de zuidkust. Samen met jongeren uit de achterban van deze organisatie faciliteert World Servants hier projecten.

  • Hoofdstad: Kaapstad
  • Oppervlakte: 1.221.037 km²
  • Aantal inwoners: 60.756.134
  • Tijdsverschil zomer: geen
  • Temperatuur: 17 graden (juli), 27 graden (december)
  • Taal: Afrikaans, Engels
  • Religie: Christendom
  • Munteenheid: Rand
  • Regeringsvorm: Republiek
Geschiedenis

Sinds de prehistorie wonen er verschillende volkeren en culturen in Zuid-Afrika. Soms in harmonie, soms in oorlog. Zuid-Afrika kent namelijk een rijk en roerig verleden. De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen. Eerst de Portugezen, daarna de Nederlanders en vervolgens de Britten. In de 19e eeuw vinden er twee Boerenoorlogen plaats en de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van de apartheid. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de regerende Verenigde Partij met een aantal maatregelen die voor de niet-blanken zeer beperkend waren. Dit noemde men het apartheidsbeleid. Dit duurde tot het begin van de jaren negentig, toen Nelson Mandela werd vrijgelaten. Op 10 december 1996 werd in Zuid-Afrika de grondwet ingevoerd. In deze grondwet zijn mensenrechten opgenomen, die natuurlijk erg belangrijk zijn na het apartheidsverleden van Zuid-Afrika. De 'opbouw' van het land na een periode van apartheid is niet gemakkelijk gebleken.

Het verhaal van...

Projectmanager Jan van der Leest bezocht in het najaar van 2013 het project in Rooigrond, Zuid-Afrika om terug te kijken op het project van die zomer daarvoor. Hij sprak onder meer met vier lokale deelnemers van het p...

Lees meer