Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Zuid-Afrika

World Servants werkt vanaf 2012 mee aan projecten van Youth for Christ South Africa. Deze organisatie wil in Zuid-Afrika soortgelijke projecten als die van World Servants organiseren. Door een project samen met World Servants te doen, hoopt de organisatie veel te leren.

Hoofdstad: Kaapstad
Oppervlakte: 1.221.037 km²
Aantal inwoners: 54.841.552
Tijdsverschil: 1 uur later (winter)
Temperatuur: 17 graden (juli), 27 graden (december)
Taal: Afrikaans, Engels
Religie: Christendom
Munteenheid: Rand
Regeringsvorm: Republiek
 

Geschiedenis

Sinds de prehistorie wonen er verschillende volkeren en culturen in Zuid-Afrika. Soms in harmonie, soms in oorlog. Zuid-Afrika kent namelijk een rijk en roerig verleden. De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen. Eerst de Portugezen, daarna de Nederlanders en vervolgens de Britten. In de 19e eeuw vinden er twee Boerenoorlogen plaats en de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van de apartheid.

Politiek & economie

Zuid-Afrika is een republiek met aan het hoofd president Cyril Ramaphosa, opvolger van onder andere Jacob Zuma en Nelson Mandela. Hij stond vanaf 1994 aan het roer en in dat jaar veranderde er veel in de politiek van Zuid-Afrika. De relatie met andere landen verbeterde en Zuid-Afrika werd lid van de Verenigde Naties. Zuid-Afrika kent een centrale regering en daarnaast kent elke provincie in het land een premier en een raad van bestuur. De ministeries zijn gevestigd in de hoofdstad Pretoria. Iedere vijf jaar wordt er een president gekozen door het National Assembly, de Tweede Kamer van Zuid-Afrika. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de regerende Verenigde Partij met een aantal maatregelen die voor de niet-blanken zeer beperkend waren. Dit noemde men het apartheidsbeleid. Dit duurde tot het begin van de jaren negentig, toen Nelson Mandela werd vrijgelaten. Op 10 december 1996 werd in Zuid-Afrika de grondwet ingevoerd. In deze grondwet zijn mensenrechten opgenomen, die natuurlijk erg belangrijk zijn na het apartheidsverleden van Zuid-Afrika. De 'opbouw' van het land na een periode van apartheid is niet gemakkelijk gebleken. Tegenwoordig heeft de regering haar handen vol aan de bestrijding van criminaliteit in grote steden, het onderwijs in de townships en de hiv/aids-problematiek. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 26,2% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag. De CIA World Factbook schatte dat in 2000 50% van de bevolking onder de armoedegrens leefde.

Klimaat & landschap

Zuid-Afrika kent veel watervallen met name rond de panorama route.Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van het continent Afrika. Het land grenst aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. Het klimaat in Zuid-Afrika is grotendeels halfwoestijn en subtropisch langs de kust. Overdag is het zonnig en 's nachts is het koel. Januari is de warmste maand en juli de koudste. Over het algemeen heeft Zuid-Afrika een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Doordat Zuid-Afrika op een hoog plateau van 1000 tot 2000 meter hoogte ligt, kent het veel verschillen tussen de gemiddelde temperaturen in zuid en noord. Zuid-Afrika is een droog land, het kent hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid in de winter, en dus hierdoor een hoge verdamping. Dit is de oorzaak van een groot milieuprobleem in Zuid-Afrika, het tekort aan zoet water. Er zijn in Zuid-Afrika weinig meren (vijf in totaal) en weinig rivieren. De mensen verbruiken meer water dan er is. Ook wordt er van het al weinige beschikbare water veel vervuild door de landbouw en steden.

Cultuur

Dorp in Zuid-AfrikaDe bevolking krimpt, voornamelijk als gevolg van de aids-epidemie met 0,46% per jaar. Er zijn 18,2 geboorten en 22 overledenen per 1000 personen. De levensverwachting is 54,2 jaar. Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. Het heeft de grootste van oorsprong Europese en Indiase bevolking van Afrika. 79,7% van de bevolking is christen. De meeste blanke Afrikanen behoren van oudsher tot de calvinistisch-protestantse Nederduits Gereformeerde Kerk. De laatste jaren stappen zij echter steeds meer over op de Afrikaanse Protestantse Kerk (APK). 1,5% van de bevolking hangt de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen is niet-gelovig. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.