Zuid Afrika blijft verrassen! Cultuur, natuur, samenleving en geloof: je vindt alle uitersten bij elkaar in de Rainbow Nation. Ga mee naar Zuid-Afrika en ondervind de gevolgen van de apartheid, maak kennis met de Afrikanen en leer dansen, echt dansen!


Werkvakanties in Zuid-Afrika

Er zijn geen projecten gevonden. Bekijk de andere projecten van World Servants.

Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Zuid-Afrika

World Servants werkt vanaf 2012 mee aan projecten van Youth for Christ South Africa. Deze organisatie wil in Zuid-Afrika soortgelijke projecten als die van World Servants organiseren. Door een project samen met World Servants te doen, hoopt de organisatie veel te leren.

Hoofdstad: Kaapstad
Oppervlakte: 1.221.037 km²
Aantal inwoners: 54.841.552
Tijdsverschil: 1 uur later (winter)
Temperatuur: 17 graden (juli), 27 graden (december)
Taal: Afrikaans, Engels
Religie: Christendom
Munteenheid: Rand
Regeringsvorm: Republiek
 

Geschiedenis

Sinds de prehistorie wonen er verschillende volkeren en culturen in Zuid-Afrika. Soms in harmonie, soms in oorlog. Zuid-Afrika kent namelijk een rijk en roerig verleden. De geschreven geschiedenis begint met de komst van de Europeanen. Eerst de Portugezen, daarna de Nederlanders en vervolgens de Britten. In de 19e eeuw vinden er twee Boerenoorlogen plaats en de 20e eeuw wordt gekenmerkt door de opkomst en ondergang van de apartheid. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de regerende Verenigde Partij met een aantal maatregelen die voor de niet-blanken zeer beperkend waren. Dit noemde men het apartheidsbeleid. Dit duurde tot het begin van de jaren negentig, toen Nelson Mandela werd vrijgelaten. Op 10 december 1996 werd in Zuid-Afrika de grondwet ingevoerd. In deze grondwet zijn mensenrechten opgenomen, die natuurlijk erg belangrijk zijn na het apartheidsverleden van Zuid-Afrika. De 'opbouw' van het land na een periode van apartheid is niet gemakkelijk gebleken.

Politiek & economie

Zuid-Afrika is een republiek, waar onder andere  de bekende Jacob Zuma en Nelson Mandela aan het hoofd stonden. Nelson Mandela stond na zijn gevangenschap vanaf 1994 aan het roer en in dat jaar veranderde er veel in de politiek van Zuid-Afrika. De relatie met andere landen verbeterde en Zuid-Afrika werd lid van de Verenigde Naties. Zuid-Afrika kent een centrale regering en daarnaast kent elke provincie in het land een premier en een raad van bestuur. De ministeries zijn gevestigd in de hoofdstad Pretoria. Iedere vijf jaar wordt er een president gekozen door het National Assembly, de Tweede Kamer van Zuid-Afrika. 

De economie van Zuid-Afrika bestond in de vorige eeuw voornamelijk uit mijnbouw, landbouw en industrie. Inmiddels haalt Zuid-Afrika ook veel inkomsten uit dienstverlening: veel inwoners verdienen hun geld in de communicatie, en toerisme.  Tegenwoordig heeft de regering haar handen vol aan de bestrijding van criminaliteit in grote steden, het onderwijs in de townships en de hiv/aids-problematiek. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Zuid-Afrika 26,2% van de bevolking van minder dan 1,25 US$ per dag. De CIA World Factbook schatte dat in 2000 50% van de bevolking onder de armoedegrens leefde. De onderlinge verschillen tussen stad en platteland zijn daarbij groot. 

 

Klimaat & landschap

Zuid-Afrika kent veel watervallen met name rond de panorama route.Zuid-Afrika ligt in het uiterste zuiden van het continent Afrika. Het land grenst aan Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique en Swaziland; Lesotho is een enclave binnen Zuid-Afrika. Het landschap van Zuid-Afrika wordt gekenmerkt door hoogvlaktes in het binnenland, langs de rand ruige heuvels en een smalle kustvlakte. Het klimaat in Zuid-Afrika is grotendeels halfwoestijn en subtropisch langs de kust.

Overdag is het zonnig en 's nachts is het koel. Januari is de warmste maand en juli de koudste. Over het algemeen heeft Zuid-Afrika een warm gematigd klimaat met weinig neerslag en veel zon. Doordat Zuid-Afrika op een hoog plateau van 1000 tot 2000 meter hoogte ligt, kent het veel verschillen tussen de gemiddelde temperaturen in zuid en noord.

Zuid-Afrika is een droog land, het kent hoge temperaturen en een lage luchtvochtigheid in de winter, en dus hierdoor een hoge verdamping. Dit is de oorzaak van een groot milieuprobleem in Zuid-Afrika en een regelmatig tekort aan zoet water. Er zijn in Zuid-Afrika weinig meren (vijf in totaal) en weinig rivieren. De mensen verbruiken meer water dan er is. Ook wordt er van het al weinige beschikbare water veel vervuild door de landbouw en steden.

Cultuur

Dorp in Zuid-AfrikaIn Zuid-Afrika wonen veel verschillende bevolkingsgroepen. Naast de inheemse groepen - waarvan de Xhosa en de Zulu het grootst zijn - hebben veel mensen voorouders uit andere Afrikaanse en Europese landen. Ook zijn er mensen die van origine uit Maleisie of India komen. Zuid-Afrika wordt daarom ook wel 'regenboognatie' genoemd en dat is terug te zien in de gevarieeerde cultuur. Er zijn bijvoorveeld 11 officiele talen en er zijn veel verschillende vormen van traditionele kleding en huizenbouw. 

De bevolking krimpt met 0,46% per jaar,  voornamelijk als gevolg van de aids-epidemie. De levensverwachting is 54,2 jaar. Bijna tachtig procent van de bevolking is christen. De meeste blanke Afrikanen behoren van oudsher tot de calvinistisch-protestantse Nederduits Gereformeerde Kerk. De laatste jaren stappen zij echter steeds meer over op de Afrikaanse Protestantse Kerk (APK). 1,5% van de bevolking hangt de islam aan en 1,3% het hindoeïsme. 15,1% van de Zuid-Afrikanen is niet-gelovig. Veel mensen combineren het christendom met een natuurgodsdienst.