Bouw van Woningen voor leerkrachten in Ugando in 2013

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Ugando


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[gh313] Op naar Accra

Telefonisch geeft hoofdleider Gerlof de laatste berichten door vanuit het noorden van Ghana

Lees meer

[gh313] Groeten aan de thuisblijvers!

We maken het prima! De sfeer is goed, iedereen is gezond, de bouw verloopt voorspoedig.... kortom, iedereen heeft het naar zijn zin. De goede sfeer zal ook wel tot uitdrukking komen in de stukjes gericht aan ouders. De dorpsgemeenschap heeft een koe en een zak bonen geschonken aan ons, omdat ze zo blij zijn en ons niet beter kunnen huisvesten. De koe is inmiddels geslacht en we hebben van het vlees al kunnen genieten (met gemengde gevoelens bij velen). Maar de zorg voor ons is harverwarmend goed. Ik zal het verhaal niet veel langer maken, geniet van de persoonlijke verhalen van de deelnemers....

Lees meer

Ugando – evaluatie bezoek - Februari 2018

Een klein dorpje aan de doorgaande (internationale) route in Noord Ghana van Yendi, via Cheriponi naar Togo. Je rijdt er in een halve minuut langs…. ’t Stelt eigenlijk weinig voor. En toch is het een heel bijzonder dorpje, gelegen in één van de armste districten van Ghana.

Lees meer

Grote dankbaarheid in Ugando: het dak zit er weer op

De leerlingen en leraren van de Junior High School van Ugando zijn erg dankbaar dat het dak van de Junior High School van Ugando alweer volledig is hersteld na de hevige storm op 27 april. Een groot woord van dank spreken ze uit naar alle mensen die hebben geholpen bij het realiseren van het nieuwe dak, waaronder Stephen Abarika.

Wat is het mooi dat de renovatie binnen zo'n korte tijd is gerealiseerd en dat de leraren en leerlingen weer een prettige en veilige plek hebben om naar school te gaan!

Lees meer

Gebied
Partner

De activiteiten richten zich voornamelijk op de Northern Region. Dit is de grootste regio qua oppervlakte. Het is ook het minst ontwikkelde gebied van Ghana. Slechts een deel van de wegen is geasfalteerd; de rest bestaat uit zandwegen. In het gebied is nog maar kort elektriciteit. Veilig drinkwater is op veel plaatsen niet voor handen. Daarnaast zijn er beperkte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De activiteiten zijn daarnaast uitgebreid naar het Upper-West en Upper-East District. De omstandigheden zijn gelijk aan die van de Northern Region.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.