Bouw van klaslokalen in Dindani in 2017

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Dindani


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

GH417 | Gezegend op pad

Groep Zwolle is er helemaal klaar voor! Vanmorgen zijn de Ghana-gangers uitgezegend tijdens een bomvolle dienst in de Plantagekerk. 

Lees meer

Feestelije ontvangst in Dindani

Lees meer

GH417 | Een bus vol inzwaaienthousiasme

Met vIjfenveertig man stapten ze vanmorgen in Zwolle in de bus. Het welkomstcomité van de Ghana-gangers vulde Aankomst 1 met aanstekelijk enthousiasme. En het wachten werd beloond: glunderend kwam de groep door de schuifdeuren. Nu de laatste etappe: enkeltje douche!

Lees meer

GH417 | Ingecheckt

Het kostte wel even wat moeite, maar alle instapkaarten zijn binnen, ondanks wat administratieve strubbelingen. Bijna tijd om te boarden!

Lees meer

Foto's ontvangen vanuit Dindani

Via via ontvingen we foto's van de school in Dindani. Mooi om te horen dat de hoofdonderwijzer enthousiast reageerde op de vragen over het project.

Lees meer

Een blik in het klaslokaal van klas 1

Vanuit Dindani ontving Stephen foto's van de 1e klas van de Junior High School (JHS), die les krijgen in een van de nieuwe klaslokalen. Ze zijn erg blij met de ruime lokalen. Docent social studies Abubakar Mohammed geeft aan: "I can now interact more freely with my students during lessons due to the additional classroom block constructed by WS and the community". En ook een van de leerlingen, Apoku Karim, die in de eerste klas van de JHS zit, zegt dat hij blij is dat hij nu niet meer in een overvol klaslokaal les krijgt.

Het geplande bezoek tijdens de zomer perdiode kon in verband met de regen niet door gaan. Een uitgebreidere update volgt later.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Dindani ligt aan de westelijke kant van het noorden van Ghana en is een dorp met ongeveer 3000 inwoners. De bron van inkomsten van deze mensen is voornamelijk kleinschalige landbouw. De dichtstbijzijnde stad is Nalerigu op zon acht kilometer vanaf Dindani.

Het dorp ligt in het East Mamprusi district. Dit district is een van de twintig districten van de Northern Region. Het ligt op ruim 700 kilometer van de hoofdstad Accra. Het is een gebied met veel kleine gemeenschappen waar mensen voornamelijk afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land. Voorzieningen zoals elektriciteit, stromend water en riolering heeft men op het platteland niet of nauwelijks. Kinderen kunnen er wel naar school maar de faciliteiten zijn slecht en de kwaliteit van het onderwijs is vaak gebrekkig.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

De school in Dindani biedt naast onderwijs voor basisschoolleerlingen ook de eerste drie jaren voor Junior High School aan. Dit betekent dat er onderwijs wordt aangeboden voor kinderen tussen de zes en vijftien jaar oud.  Tijdens de voorbereidingen van het project gaf de lokale gemeenschap aan dat er onvoldoende toegang tot onderwijs is en dat de kwaliteit van het onderwijs zeer laag is. Dit is ook wel voor te stellen wanneer je de aantallen van leerlingen hoort. Momenteel zijn er slechts drie degelijke klaslokalen en één lemen klaslokaal. In deze vier lokalen krijgen in totaal bijna 650 leerlingen les van 8 verschillende leerkrachten.

Door het bouwen van een schoolblok met drie klaslokalen draag jij bij aan:

  • Verbetering van de leeromgeving voor de leerlingen. De leerlingen zullen hierdoor beter kunnen opletten en hun schoolresultaten kunnen verbeteren
  • Verbetering van de werkomgeving  van de leerkrachten. Zij zullen hierdoor beter les kunnen geven. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat het interessanter wordt voor (gekwalificeerde) leerkrachten om in Dindani te werken.