Bouw van bouw van een trainingscentrum in Chimaltenango in 2018

 • Ondersteuning van de gezinnen door AMG
  Ondersteuning van de gezinnen door AMG
 • Wat een mooi uitzicht!
  Wat een mooi uitzicht!
 • Hoop voor de kinderen in de achterstandswijken
  Hoop voor de kinderen in de achterstandswijken
 • Het rustgevende terrein van Camp Canaan
  Het rustgevende terrein van Camp Canaan
 • Een prachtig groen veldje voor een potje voetbal
  Een prachtig groen veldje voor een potje voetbal
Gebroken gezinnen
Hoop voor achterstandswijken
Vulkanisch land

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Chimaltenango


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Ontwikkelingen op de bouw!

De renovatie werkzaamheden door de groep vorderen gestaag! Bekijk in het facebook bericht van de partner hoe het er aan toe gaat

Lees meer

Vulkaanuitbarsting in Guatemala

Zoals in het nieuws al werd bericht werd Guatemala afgelopen zondag getroffen door de uitbarsting van vulkaan Fuego en ook een tweede uitbarsting vanmorgen is op het nieuws gemeld. Het gebied direct grenzend aan de vulkaan is bereikt door de lava en het omliggende gebied door brokstukken en vooral veel as. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen of geevacueerd. In Chimaltengo en omgeving merken ze vooral de gevolgen van de as.

Onze partnerorganisatie AMG Guatemala werkt in dit gebied en zet zich in om de mensen te helpen die hun huizen en families zijn verloren door de uitbarsting. Er wordt door de organisatie onder andere water, voedsel en kleding ingezameld, wat wordt uitgedeeld aan de slachtoffers om hen zo te kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeftes.

We zijn blij dat AMG liet weten dat de families van de medewerkers van AMG en de scholen in Chimaltenango geen grote schade hebben geleden, uitgezonderd de schade die de as aan de daken, wegen en grond heeft veroorzaakt. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de schade is aan Camp Canaan.

We leven mee met de mensen in Guatemala die in zo’n korte tijd zoveel hebben verloren. Ook bidden we voor AMG, dat ze de juiste middelen mogen hebben om de mensen te ondersteunen en bidden ze kracht en liefde toe om de slachtoffers in hun nood bij te staan.

Lees meer

Weer op Hollandse bodem

De groep van hoofdleider Marleen is vanochtend geland op Schiphol. In de aankomsthal werd de groep door vele familieleden en kennissen ontvangen. Voor het uiteindelijke afscheid van elkaar deelden de leiders nog voor elke deelnemer een persoonlijk bericht. Nu is de groep klaar voor vertrek naar huis om heerlijk uit te kunnen rusten.

GU218 | There are no goodbyes

Nog eenmaal een mooi dagverslag van de groep. Het is hun laatste dag in Guatemala. Of misschien toch niet...?

Lees meer

Almost finished!

We have worked hard to finish the buildings at Camp Canaan.

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

Chimaltenango is een stad met 45.900 inwoners gelegen op 1.786 meter in het Centrale Hoogland. Dwars door de stad loopt de Pan-Amerikaanse Snelweg, een netwerk van wegen, 30.000 km lang, die Alaska met Chili verbindt.

In de omgeving van Chimaltenango liggen veel Indiaanse dorpen waar de mensen leven van hun vee en het verbouwen van granen en suikerriet. De grond bestaat uit een speciale kleisoort die erg geschikt is voor de productie van stenen en aardewerk.

Camp Canaan ligt buiten Chimaltenango op een groot terrein van 40 accres met diverse gebouwen, een voetbalveld, basketbalveld, klimwand, trampolines en een zwembad met ijskoud water.

Guatemala heeft een tropisch klimaat met temperaturen die schommelen tussen de 14 graden Celsius ’s nachts en 25 graden Celsius overdag in de maanden juli en augustus. In deze maanden is de luchtvochtigheid erg hoog. Juni is echter de natste maand. De extreme buien kunnen soms hevige schade aanrichten. 

Verder is Guatemala het land van meer dan 20 vulkanen en heeft het een kleurrijke Maya-cultuur, die nog steeds flink vertegenwoordigd is.

Apartado 2936
01901
Guatemala-City
Guatemala

info@amgguatemala.org

AMGG

De overkoepelende organisatie American Mission to the Greeks (AMG) is in meer dan 30 landen actief om kinderen hulp te kunnen bieden. De meeste kinderen komen uit een gebroken gezin en hebben te maken gehad met misbruik en verwaarlozing. AMG Guatemala zorgt voor de kinderen in het eigen land en ondersteunen meer dan 8000 kinderen in 30 gemeenschappen.

World Servants helpt AMG Guatemala met name in de sector onderwijs, één van de zes gebieden waar de organisatie zich op focust:

 1. Onderwijs: door middel van het ‘School for Parents’ initiatief worden er thema’s als het onderhouden van een gezin en de rechten van een kind behandeld. De kinderen zelf kunnen ook op de steun van AMG Guatemala rekenen: afhankelijk van de toegang tot de scholen wordt er vanuit de organisatie formeel onderwijs of educatieve ondersteuning geboden. Daarnaast worden evenementen en culturele activiteiten georganiseerd.
    Al deze aspecten van het onderwijs worden in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en            andere organisaties gerealiseerd.
 1. Bescherming: afdeling ‘At Risk No More’ zorgt hiervoor. Door middel van therapeutische             begeleiding wordt geprobeerd de kinderen te helpen om ondanks de ingrijpende gebeurtenissen         die ze hebben meegemaakt, weer dichter bij God te komen.
 2. Gezondheidszorg: de organisatie heeft tot dusver een landelijk ziekenhuis, meerdere lokale          klinieken en drie tandartsposten opgezet. Daarnaast komen medische hulpteams naar de mensen toe om ook op deze manier operaties te kunnen doen. 
 3. Beroep: door twee kleine projecten op te zetten worden er in Guatemala nu studenten opgeleid om later aan de slag te kunnen als timmerman, kleermaker of bakker. Ook wordt er voor beurzen gezorgd waardoor jongeren in Guatemala zich op hun toekomst kunnen richten.
 4. Noodhulp: na een aardbeving in 1976 begon AMG Guatemala met het verzorgen van noodhulp. Water, voedsel, medicijnen en een hele gemeenschap waarin honderden mensen onderdak kunnen vinden is het gevolg van de inzet van deze organisatie. En dat is nodig ook: naast de aardbevingen die plaats kunnen vinden zijn ook vulkaanuitbarstingen, overstromingen en tropische stormen geen uitzondering.
 5. Sponsorschap: als laatste kun je door AMG Guatemala voor 32 dollar per maand een kind uit het land sponsoren. Hierdoor worden primaire behoeften als kleding en voedsel gerealiseerd, maar ook zaken als onderwijs met daarbij les over de Bijbel worden op deze manier werkelijkheid.

Op de scholen van AMG zitten veel leerlingen uit sloppenwijken en arme gemeenschappen. Dagelijks worden ze daar geconfronteerd met de gevolgen van moeilijke situatie waarin deze kinderen leven, zoals veel alleen zijn omdat je vader en moeder de hele dag moeten werken, ondervoeding, huiselijk geweld, alcohol, drugs, prostitutie en kinderarbeid.

AMG is een pilot project “Church Mobilization for Family Preservation” gestart met 16 kerken in Guatemala Stad die staan in de wijken waar deze kinderen wonen. Een kerk zoals de ‘Jesu Christo Rey Church’ in Verbena (zone 7) zijn namelijk een constante factor in hun omgeving. Door hen te trainen in het omgaan en helpen van deze gezinnen met voedsel, medische zorg en counseling tijdens de huisbezoeken is de situatie van kinderen in 70 families veranderd.

Op basis van de geleerde lessen van het pilot project heeft AMG de training voor het “Family Support Program” ontwikkeld dat onderdeel is van het twee jaar durende opleidingsprogramma (iedere maand twee weken) voor pastors en leiders. Deze training wil AMG aan zoveel mogelijk kerken aanbieden, er zijn 44.000 kerken in Guatemala.

De keuze van de locatie voor het centrum, Camp Canaan, is uniek en weloverwogen. De omgeving is prachtig en rustgevend en bijzonder omdat degene die hier komen direct kunnen ervaren wat de impact is van het AMG programma op de doelgroep; de kinderen. Hoe mooi is het als deze kinderen teruggaan naar hun thuissituatie die mede veranderd is door de inzet van de kerk?       

Dit trainingscentrum voor het Family Support Program gaat bijdragen aan:

 • Kerkelijk leiders die het verschil gaan maken in hun omgeving
 • Een verandering bij kerken, die meer betrokken zijn bij de lokale situatie en actief meedoen aan het terugdringen van de armoede
 • Het verbeteren van de gezinssituatie van kinderen in achterstandswijken