Bouw van klaslokalen en latrines in Mkumbanjara in 2017

 • De andere woning voor medisch personeel
  De andere woning voor medisch personeel
 • Eén van de twee nieuwe woningen voor medisch personeel
  Eén van de twee nieuwe woningen voor medisch personeel
 • Ook aan het andere klaslokaal is nog werk aan de winkel
  Ook aan het andere klaslokaal is nog werk aan de winkel
 • Uitkijkend op Mkumbanjara
  Uitkijkend op Mkumbanjara

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Mkumbanjara


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Welkom in Mkumbanjara

Lees meer

MA317 | Dankbaar en trots

De deelnemers van MA317 zijn ook weer veilig terug in Nederland. 

Lees meer

MA317 | Brussel in zicht

Bericht van vanochtend kwart over vijf:

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

In Mkumbanjara, een kleine gemeenschap in het Mzimba South District in Malawi.

Mussa Nyirenda

Boardman Road
Mzuzu
Malawi
+265 131 13 44
ccapeducation.department@gmail.com

CCAP Malawi

The Church of Central Africa Presbyterian (CCAP) is actief in drie landen: Zambia, Zimbabwe en Malawi. In Malawi is CCAP de grootste protestantse kerkgenootschap. Het genootschap is opgericht in 1875 en bestaat dus al meer dan 140 jaar. Er is in die jaren veel bereikt en daar heeft ook de afdeling onderwijs waarmee World Servants samenwerkt een grote rol in gespeeld. CCAP Malawi verzorgt onderwijs voor zowel de allerkleinsten, als voor kinderen op de basisschool en jongeren op de middelbare school. Ook zijn er scholen opgericht voor kinderen met een beperking. Op deze manier probeert CCAP met iedereen in het land rekening te houden en te zorgen voor passend onderwijs.

Met name in het noordelijke en centrale gedeelte van Malawi is er veel tot stand gekomen. Een paar cijfers op een rij:

 1. Meer dan 400 zogeheten ‘Community Based Childcare Centres’ om zo de ontwikkeling van de kleine kinderen in het land te stimuleren.
 2. Meer dan 500 basisscholen waarvan op dit moment ruim 250.000 leerlingen gebruik maken.
 3. Begonnen met bouwen van middelbare scholen waarop nu al meer dan 1600 leerlingen zitten.
 4. Eén school voor blinden en 3 scholen voor doven zijn opgericht.

Daarnaast biedt de afdeling ook trainingen aan voor de leraren van bovenstaande scholen, is er gedacht aan beroepsopleidingen voor studenten en wordt er jaarlijks een studiebeurs gegeven aan 150 meiden die op de middelbare school willen beginnen.

Ook op het gebied van gezondheidszorg (HIV/Aids), kinderrechten en betrokkenheid van de bevolking worden programma’s opgezet om zo niet alleen de ontwikkeling van kennis een boost te geven, maar ook om de algemene ontwikkeling van verschillende gemeenschappen te vergroten.

In Mkumbanjara is momenteel 1 schoolblok met twee klaslokalen. Daarnaast zijn er twee lerarenwoningen welke zijn gebouwd door een World Servants groep in 2015. Mede hierdoor is het aantal leerlingen gegroeid van 75 naar 111. Om de school af te maken moeten de oudere kinderen nu naar een andere school wat ongeveer 6 kilometer lopen is. Naast dat ze eerder van school gaan om thuis mee te werken is ook de afstand een factor die tot meer uitval leidt. Om hier verandering in te brengen ga jij meehelpen met de bouw van klaslokalen. Daarnaast zal je ook een latrine gaan bouwen om zo de hygiëne te verbeteren.

Jouw inzet zorgt ervoor dat:
- Meer leerlingen in Mkumbanjara onderwijs kunnen volgen.
- De kwaliteit van het onderwijs verbetert.
- De kinderen gestimuleerd worden om naar school te gaan.
- hygiënische omstandigheden verbeteren voor zowel leerlingen als leerkrachten.

Download tussenrapportageDownload eindrapportage