Organisatie

World Servants is in 1988 opgericht door Joop van der Meer. In de eerste jaren werkten we alleen in de Dominicaanse Republiek. Later kwamen hier meer landen bij en inmiddels werken we wereldwijd in veertien landen. Jaarlijks gaan er zo'n 750 jongeren mee met een project. Per jaar organiseren we rond de dertig projecten. World Servants is een christelijke organisatie en heeft een interkerkelijk karakter. Iedereen is welkom om als deelnemer mee te gaan met een project.

World Servants is een stichting. We zijn een ideële organisatie, dus we hebben geen winstoogmerk. Je vindt meer informatie over onze missie, visie en werkwijze bij onderstaande links. 

Door de belastingdienst zijn we aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarmee de overheid World Servants kenmerkt als een organisatie die van betekenis is voor de maatschappij. World Servants mag zich 'erkend goed doel' noemen van het CBF en wordt als sinds 2000 periodiek getoetst op betrouwbaarheid en doelmatigheid van de besteding van giften. Onze kwaliteit wordt geborgd door een ISO 9001-certificering. 

Meer informatie over de organisatie: