Organisatie

World Servants is in 1988 opgericht door Joop van der Meer. In de eerste jaren werkten we alleen in de Dominicaanse Republiek. Later kwamen hier meer landen bij en inmiddels werken we wereldwijd in veertien landen. Jaarlijks gaan er zo'n 800 jongeren mee met een project. Per jaar organiseren we rond de dertig projecten. World Servants is een christelijke organisatie en heeft een interkerkelijk karakter. Iedereen is welkom om als deelnemer mee te gaan met een project.

World Servants is een stichting. We zijn een ideële organisatie, dus we hebben geen winstoogmerk. Je vindt meer informatie over onze missie, visie en werkwijze in de onderstaande blokken. 

Door de belastingdienst zijn we aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarmee de overheid World Servants kenmerkt als een organisatie die van betekenis is voor de maatschappij. World Servants mag zich 'erkend goed doel' noemen van het CBF en wordt als sinds 2000 periodiek getoetst op betrouwbaarheid en doelmatigheid van de besteding van giften. Onze kwaliteit wordt geborgd door een ISO 9001-certificering en we onderschrijven de gedragscode leidinggevenden van SEM.


World Servants doet dit alles niet zonder reden. We willen mensen enthousiast maken om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld!

Lees meer

Hoe maakt World Servants het mogelijk om alle bouwprojecten te realiseren?

Lees meer

Uit cijfers blijkt dat onze projecten een bewezen impact hebben en deelnemers meer dan tevreden terugblikken op hun werkvakantie.

Lees meer

Over het beleid dat World Servants handhaaft in beloningen en vergoedingen.

Lees meer

Download op deze pagina de grondregels die bij ons van toepassing zijn.

Lees meer

Lees hier de precieze cijfers en statistieken van World Servants in de afgelopen jaren.

Lees meer