Roxanne Alie vertelt...

Storytelling bezoek van 14 maart 2018 door Jan Vis en Maarten Vonk


Lerares Roxanne Alie

Al 6 jaar is Roxanne Alie werkzaam als leerkracht op de kleuterschool in Cotogá. Zij vertelde ons haar Story of Change:

Voordat het nieuwe schoolgebouw er was, vonden de lessen overal en nergens plaats. Omdat er zo weinig plek was, moesten we de kleuters lesgeven in de opslagruimte.

Nu kunnen de kinderen in een nieuw en goed klaslokaal zitten en is er ruimte om aan tafels in kleine groepjes bij elkaar te zetten.

Alles is nu beter; de kinderen kunnen beter leren, de kwaliteit van de lessen is beter en er is meer ruimte in de klaslokalen.

De lesmaterialen worden nog wel steeds door de leraren zelf betaald, de boeken worden zelfs eigenhandig door de leraren gemaakt. De salarissen van de leraren worden nu nog betaald vanuit door het PTA, dit totdat de overheid de leraren betaalt.