BO118 | De voorbereidingen in Naciones Unidas zijn gestart

Projectupdate van 14 juni 2018 door Carlos Sanchez


Druk in de weer met de voorbereidingenStraks de hoogte inAan de slag met de fundering

De voorbereidingen in Naciones Unidas zijn in volle gang. Na overleg met de gemeente en vertegenwoordigers van de stad El Torno, is partnerorganisatie For Vidas het eens geworden over de precieze bouwplek van de klaslokalen en toiletten. De nodige metingen zijn uitgevoerd om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte.

Het terrein is opgeruimd zodat gestart kon worden met de eerste werkzaamheden. Om plaats te maken voor de kleuterklassen, was het onvermijdelijk om een paar bomen te moeten kappen. Er is uiteindelijk voor gekozen om bomen te kappen die zeer gemakkelijk opnieuw te planten zijn en die snel groeien.

De aannemer die verantwoordelijk is voor de aanleg van de fundering, Hilarion Mamani, heeft ondertussen de nodige inspanningen geleverd. Er worden materialen van goede kwaliteit gebruikt. De dikte die gekozen is voor de kolommen, is meer dan genoeg om uiteindelijk twee verdiepingen te kunnen bouwen. In de komende dagen zullen de T-balken worden geplaatst.

De betrokkenheid van de gemeenschap wordt steeds groter. De werkzaamheden trekken veel bekijks en veel mensen uit de gemeenschap komen dan ook langs om te zien hoe het met de bouw gaat. Ook helpen zij met het onderhoud van materialen en gereedschappen.