Een hartelijke ontvangst in San Vicente

Project update van 5 oktober 2022 door Piet Grootenboer en Anna Ravensbergen


Bewoners van het kleine dorp staan ons op te wachten als we aan komen rijden. De ontvangst is bijzonder hartelijk en we hebben een mooie middag waar we veel te weten zijn gekomen over de plannen en drijfveren van deze community.

De voorzitter van de dorpsraad heet ons direct na het uitstappen welkom en vertelt dat in San Vicente 32 gezinnen wonen met in totaal zo'n 162 bewoners. Maquita werkt samen met dit dorp aan verschillende projecten. Naast advies en support over technische onderwerpen zoals irrigatie, afvalwaterverwerking en biologische bemesting werken ze ook specifiek met een groep vrouwen. Ze zijn ruim vertegenwoordigd in de meeting en we spreken hen uitgebreid.

Na aankomst nemen twee gezinnen ons mee naar het afvalwaterreinigingsysteem in hun achtertuin. Maquita heeft dit systeem op basis van beschikbare informatie op internet zelf verder ontwikkeld en is relatief eenvoudig. Het omvat vier ingegraven tonnen en een schoonwaterbak. De eerste stop werkt als vetscheider en de bewoners moeten die enkele keren per week schoonmaken met een zeef. Het vuile afvalwater loopt dan via drie tonnen met fijn grint en koolstof naar de schoonwaterbak. Doordat het water door de drie filters loopt, is het voldoende gereinigd om voor irrigatie gebruikt te worden.

Waarom is dit nu zo waardevol? Ecuadoriaanse dorpen hebben geen riool en dus loopt het afvalwater van wasbakken en wasmachines van huizen gewoon het erf op. Dit betekent dat er altijd een grote plas modder naast het huis ligt. Dat stinkt en geeft een onverzorgde uitstraling. Bovendien is het een kraamkamer van muggen in het muggenseizoen.

In de nieuwe situatie hebben de vrouwen op de plek waar eerst de modderplas lag, moestuinen aangelegd. Met het schone water besproeien ze hun groente en fruit. De tuintjes zien er goed uit en staan vol met verschillende groenten. Gezinnen hebben zo gezonder en goedkoper voedsel. En bij overvloed wordt er verkocht of geruild. De impact van zo'n relatief kleine aanpassing is dus heel groot: de omgeving wordt gezonder en prettiger om te wonen en daarnaast leidt het tot gezonder voedsel voor een gezin.

Naast het bouwen van kleine waterzuiveringsinstallaties hebben de inwoners van San Vicente ook de wens om hun school te verbeteren. Tijdens het bezoek aan de school zien we met eigen ogen dat een renovatie en uitbreiding geen overbodige luxe is: rond de 15 kinderen van 2 tot 4 jaar oud zitten in een heel klein lokaaltje. Als ze naar de WC willen, moeten ze om de school heen lopen, wat de juffen niet fijn vinden met zulke kleintjes. We bespreken een vergroting van het lokaal en het maken van een inpandig toilet.

Het overleg met de vrouwen verloopt in een goede sfeer. De focus van het overleg is een indruk te krijgen van de betrokkenheid en het commitment van de community en met name de groep vrouwen. De plannen voor de toekomst zijn besproken en we hebben in meer detail stil gestaan bij de wensen van de vrouwen. De uitbreiding en verbetering van de school is een wens die in het project van World Servant wordt opgenomen, naast het verder uitbreiden van de waterzuiveringsystemen en het gebruik van het water voor irrigatie. Na het overleg met de vrouwen is onze conclusie dat dit zeker een locatie is voor een potentieel project in 2024. Helaas kan het project in 2023 niet doorgaan door gebrek aan deelnemers. De combinatie van het bouwen aan een school, het direct verbeteren van de leefomstandigheden van mensen en de mogelijkheid om tijdens het project onderdeel te zijn van een kleine community, maken dit project tot een unieke ervaring voor deelnemers.

We nemen hartelijk afscheid en vertrekken met een goed gevoel over dit potentiële project. We kijken uit naar het moment dat we een reis kunnen voorbereiden van een groep die hier naartoe zal gaan.