Help je mee om eindelijk de primeur waar te maken voor TDA?

Project update van 23 mei 2023


Wees erbij als er voor het eerst een groep gaat samenwerken met partner TDA en zelfhulpgroepen in Baqulo Segno. Ook de overheid wacht vol ongeduld op het moment dat er een gebouw verrijst op de grond die ze beschikbaar hebben gesteld.

In 2020 werd het eerste bezoek gebracht aan Baqulo Segno. Wegens COVID-19 is er echter nog steeds geen groep naar Ethiopië geweest. In 2024 hopen we hier verandering in te brengen! Voor de eerste keer zal een groep afreizen om samen met partner TDA te bouwen aan een multifunctioneel gebouw voor zelfhulpgroepen.

De gemeenschap en lokale leiders betoonden grote betrokkenheid tijdens het bezoek van de set-uppers. Tien jaar is de gemeenschap van Baqulo Segno in het zuiden van Ethiopië al bezig om samen te investeren in een betere toekomst. Nu is het tijd voor de volgende stap: een multifunctioneel gebouw. Een stuk grond is al door de lokale overheid ter beschikking gesteld. Het kostte wel wat overredingskracht om de overheid ervan te overtuigen de grond zolang beschikbaar te houden. Ook daarom willen we in 2024 graag naar Baqulo Segno! Bekijk de foto’s om alvast iets te zien van de prachtige omgeving.

Het dorp heeft reeds een indrukwekkende verandering ondergaan, van gedesintegreerd naar sociaal sterk met toekomstperspectief. De associatie en zelfhulpgroepen hebben zich in de afgelopen jaren ingezet om problemen aan te pakken, erosie tegen te gaan, steun te verlenen aan kwetsbare dorpsgenoten, water beter te gebruiken, onderwijs te verbeteren, enz. Er zijn nog veel meer plannen voor verdere ontwikkeling van het dorp, steun aan mensen met een beperking en toegang krijgen tot activiteiten die alleen mogelijk zijn met een eigen gebouw. De chief van het district riep op tot actie met de volgende woorden: “Laat ons samen strijden tegen armoede.”