Gecombineerde aanpak werkt!

Projectupdate van 5 november 2015 door Henri Plas en Jan van der Leest


Muurschildering op zijgevelZijaanzicht galerij van de schoolSchoolbord in klaslokaalLeerlingen in de lesHet afgebouwde schoolgebouw

Het doel van dit bezoek was het interviewen van een aantal personen die betrokken zijn bij de school in Zogiligu, om een beeld te krijgen van het effect van een project. Omdat dit een kort veldbezoek aan het noorden van Ghana was, kozen we ervoor om het enigszins low profile te houden en alleen de hoog nodige personen te informeren van onze komst. Maar… dat liep anders dan verwacht. De headteacher of de circuit supervisor dacht daar anders over, dus bij aankomst zaten zowel de ouderraad (PTA) als het schoolbestuur (SMC), de chief van het dorp met zijn oudsten en het halve dorp al te wachten, waardoor het totaal op zon 40 mannen en 40 vrouwen uit kwam. Dit was dus een officieel bezoek, inclusief introductie, speeches en afronding met dans en geschenken (yes! 2 schapen en 2 kippen) en daarbovenop werden Jan en ik ook nog eens tot chief en subchief benoemd. Sta je daar met je goeie gedrag in een “smoke” gehuld en ff verplicht moeten dansen met je Nederlandse stijve heupen. We hebben het netjes gedaan: hadden zij ook een leuke middag ;-).

Tussendoor hebben we de kans gegrepen om een aantal mensen te spreken, waarbij we vroegen naar de situatie voorafgaand aan de bouw van de klaslokalen en naar de huidige situatie (voor de beeldvorming: voorafgaand aan dit project stonden er 3 klaslokalen van klei/leem. Situatie nu: 6 klaslokalen  3 door World Servants gebouwd en 3 door Edukans gefinancierd, teacher training gegeven, les en leermiddelen geleverd, een aantal meisjes van fietsen voorzien, een watertank gebouwd, PTA en SMC getraind en nieuwe latrines gebouwd).
We hebben gesproken met  3 mannen (de supervisor van de school, een leraar van groep 8 en de voorzitter van de PTA) en 1 vrouw (de penningmeester van de PTA).
De belangrijkste dingen die genoemd werden als verandering ten opzichte van de situatie voor het project waren:

 • Er staan nu 2 gebouwen die er mooi uit zien, schoon zijn en goed geventileerd, ten opzicht van de oude situatie: 1 gebouw van klei.
 • Ook is de school voorzien van stoelen en banken en schoolborden.
 • Er zijn les- en leermiddelen beschikbaar gesteld.
 • Het aantal leerlingen is bijna verdubbeld: van 146 naar 284.
 • Er zijn nu meer leraren. In plaats van 2 (0 vrouw) zijn er nu 7, waarvan zelfs 3 vrouwelijke leerkrachten!

Ze geven aan dat hierdoor:
 • De kinderen niet meer vies worden in school, en beter kunnen leren.
 • De leraren beter kunnen lesgeven, doordat ze het schoolbord kunnen gebruiken, meer ruimte hebben in de klas om rond te lopen en zo de kinderen beter kunnen monitoren.
 • Ouders ook meer betrokken zijn bij het onderwijs voor hun kinderen doordat zij de verandering ook zo duidelijk kunnen zien (waardoor de PTA (ouderraad) meer betrokken ouders heeft en dus meer draagvlak heeft en daadkracht toont  leuk voorbeeld: er zijn nu meer vrouwelijke leraren op school aangenomen omdat de PTA hier stert op aan drong bij het Ministry of Education).
 • Andere dorpen komen op deze school kijken hoe het kan dat er zoveel veranderd is (en de voorzitter van de PTA geeft zelf aan: als ik de tijd terug kon draaien en 8 of 9 jaar zou zijn, zou ik sowieso naar deze school willen met zulke mooie gebouwen!)
 • Door de komst van de pakketjes van Edukans hebben de ouders nu ook de motivatie om zelf tandpasta en tandenborstels te kopen op de markt voor hun kinderen.

Verder viel ons nog op:
 • De samenwerking van de circuit supervisor met de mensen van de school was erg goed. Dat is lang niet overal het geval. Maar hier heeft de PTA bijvoorbeeld zich erg hard gemaakt om vrouwelijke leerkrachten te krijgen, wat door de circuit supervisor overgenomen is en dit heeft bedongen bij het Ministry of Education.

Een paar vragen aan verschillende belanghebbenden levert dus al veel informatie op: concrete resultaten die er voor de kinderen, hun ouders en de leraren op de school zeker toe doen! Ontzettend waardevol om dit uit eerste hand te horen van de mensen die lang gehoopt hebben op een betere situatie voor de school en er nu daadwerkelijk de vruchten van plukken.