Bewoners en personeel erg blij met nieuwbouw

Evaluatie bezoek van 6 februari 2016 door Jan van der Leest


Mr. Prakham toont kamerNieuwbouw Hebron - andere zijde gebouwNieuwbouw HebronVoorzijde Hebron aan de straatCentrale hal Hebron

Opmerkelijke veranderingen hebben plaatsgevonden over een periode van 5 jaar. Een team van World Servants heeft geholpen met de bouw van een nieuw gebouw dat geschikt zou moeten zijn voor 8 personen meer. Op dat moment waren er 9 bewoners.
Dit nieuwe gebouw met 2 verdiepingen, genaamd "Hebron" ziet er geweldig uit. De kamers bevinden zich rondom een centrale ruimte voor ontmoeting en recreatie.
In totaal heeft de woning ruimte voor 40 bewoners en er zijn plannen voor een nieuwe uitbreiding met nog eens 10 bedden.
Patiënten (bewoners) geven aan dat ze erg blij zijn met de diensten en de kamers, zelfs terwijl sommige kamers (afhankelijk van de grootte) worden bewoond door 2 of 3 bewoners.
Mr. Prakham een ​​voormalige politieagent toont trots zijn kamer. Hij is erg dankbaar dat hij een plek in dit huis heeft.
Met nauwelijks personeel in 2011 is het aantal personeelsleden nu gestegen tot 18. Het personeel is in staat om goede (24 uur) zorg te geven aan de bewoners.
De woning staat in een mooie omgeving en heeft een aantal tuinen en een onderdak waar de oudere mensen kunnen zitten of wandelen.

Ook de ouderen thuis worstelen met eenzelfde probleem; een woonruimte waar ook zorg wordt verleend cq. aangeboden.

Miss Keyes speelt een grote rol in het op hetzelfde niveau houden van de kosten maar hierdoor zijn de kosten nog steeds laag. De vraag echter naar deze dienst is hoog, meer mensen wachten op een kamer. Ook in het algemeen waarderen families van de ouderen deze diensten steeds meer en ze zijn bereid hiervoor te betalen.

Een project met een geweldig resultaat. Gemotiveerd personeel geeft goede zorg aan de oudere mensen van wie het aantal is gestegen van de beoogde 20 tot 40.