Bouw van klaslokalen in Sankeshwar in 2011

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Sankeshwar


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Ziekenhuis wordt goed gebruikt maar er zijn ook uitdagingen

De delen van het ziekenhuis die gebouwd zijn met steun van World Servants verkeren in goede staat. Hier vind je de spreekkamers, operatiekamer, kraamafdeling en kamer voor sterilisatie.
In het centrale deel vinden we de wachtruimte en de receptie, laboratorium en apotheek.
In de andere vleugel zijn de afdelingen ICU en radiologie te vinden.
De oude en kleine polikliniek is uitgegroeid tot het kantoor van de financieel manager. Gebouwen en het terrein zijn goed onderhouden. Ook de binnenkant van het ziekenhuis is schoon en netjes.
Nieuwe apparatuur voor de OK, het laboratorium en de ICU zijn gekomen waardoor het niveau van de diensten die het ziekenhuis aanbied zijn verbeterd. Bijna al het personeel, met uitzondering van 3 personen, wordt gehuisvest op het terrein.
Patiënten geven aan dat het ziekenhuis ruim, schoon en niet overvol is. Ze krijgen goede aandacht.

Maar er zijn ook uitdagingen.
Het is zeer moeilijk om een ​​Christelijke arts aan te trekken. Ze eisen een hoger salariss die het ziekenhuis niet kan bieden. Een tijdje was er geen arts, zodat het aantal patiënten daalde.
In het verleden was het gemiddelde tussen 30 en 70 patiënten per dag. Nadat Dr. Bhagya werd benoemd in September 2015 zit er weer een stijgende lijn in.
Omdat het een “Mission Hospital” is denken de mensen dat de diensten (bijna) gratis zijn. In andere (overheid of privé) ziekenhuizen liggen de kosten voor een consult tussen de Rs. 150-200.

Het ziekenhuis heeft geprobeerd om de vergoeding te verhogen maar hebben het daarna weer verlaagd omdat de gemeenschap protesteerde en het aantal patiënten afnam. Uit een enquête uitgevoerd door het management leerden ze dat de beschikbaarheid van een arts van cruciaal belang is.
Ze kunnen niet concurreren met de grote ziekenhuizen in Belgaum en gecontracteerde diensten aanbieden voor de overheid is een groot risico omdat de betaling erg traag / moeilijk is. Dat zijn financiële risico's die zij niet kunnen nemen.
Inkomsten en uitgaven zijn in balans maar ruimte voor het verhogen van de salarissen van het personeel, dat al vrij laag is, is er niet.
Een ander probleem is het risico op het krijgen van een aanklacht in het geval van storingen en fouten.
Alleen diensten met gekwalificeerd personeel wordt aangeboden. Daarom wordt de kraamafdeling niet gebruikt omdat het ziekenhuis geen gynaecoloog heeft.

Algemene conclusie: hoewel er uitdagingen zijn, is dit ziekenhuis nog steeds op de juiste plaats want het is het aanbieden van basisgezondheidszorg en specialistische zorg voor een prijs die betaalbaar is voor de mensen die in de omliggende gemeenschappen wonen.
Verdere stappen kunnen zijn het aantrekken van andere specialisten die diensten aanbiedendie in het bijzonder nodig zijn voor dit gebied. Dermatologie is een goed voorbeeld daarvan. Als deze specialist komt zullen ongeveer 60 patiënten langskomen voor een consult.
Het zou ook helpen om het gebruik van de beschikbare ruimte het ziekenhuis te optimaliseren.

Lees meer

Bewoners en personeel erg blij met nieuwbouw

Opmerkelijke veranderingen hebben plaatsgevonden over een periode van 5 jaar. Een team van World Servants heeft geholpen met de bouw van een nieuw gebouw dat geschikt zou moeten zijn voor 8 personen meer. Op dat moment waren er 9 bewoners.
Dit nieuwe gebouw met 2 verdiepingen, genaamd "Hebron" ziet er geweldig uit. De kamers bevinden zich rondom een centrale ruimte voor ontmoeting en recreatie.
In totaal heeft de woning ruimte voor 40 bewoners en er zijn plannen voor een nieuwe uitbreiding met nog eens 10 bedden.
Patiënten (bewoners) geven aan dat ze erg blij zijn met de diensten en de kamers, zelfs terwijl sommige kamers (afhankelijk van de grootte) worden bewoond door 2 of 3 bewoners.
Mr. Prakham een ​​voormalige politieagent toont trots zijn kamer. Hij is erg dankbaar dat hij een plek in dit huis heeft.
Met nauwelijks personeel in 2011 is het aantal personeelsleden nu gestegen tot 18. Het personeel is in staat om goede (24 uur) zorg te geven aan de bewoners.
De woning staat in een mooie omgeving en heeft een aantal tuinen en een onderdak waar de oudere mensen kunnen zitten of wandelen.

Ook de ouderen thuis worstelen met eenzelfde probleem; een woonruimte waar ook zorg wordt verleend cq. aangeboden.

Miss Keyes speelt een grote rol in het op hetzelfde niveau houden van de kosten maar hierdoor zijn de kosten nog steeds laag. De vraag echter naar deze dienst is hoog, meer mensen wachten op een kamer. Ook in het algemeen waarderen families van de ouderen deze diensten steeds meer en ze zijn bereid hiervoor te betalen.

Een project met een geweldig resultaat. Gemotiveerd personeel geeft goede zorg aan de oudere mensen van wie het aantal is gestegen van de beoogde 20 tot 40.

Lees meer
Gebied
Partner

74, Elza Enclave, Kaveri Nagar, Horomavu P.O.
560 043
Bangalore
India

sam@yuvalok.org

YuvaLok