Leraren met groene vingers

Standaard Set-up bezoek van 25 september 2017 door Frans van Weelie en Romana Bremer


Wanneer het schoolhoofd terugblikt op het project dat in Dibiyya heeft plaatsgevonden, noemt hij dat de goede onderlinge samenwerking tussen de deelnemers hem het meeste is bijgebleven. De lokale gemeenschap heeft hier veel van geleerd en zouden hier volgens het schoolhoofd een voorbeeld aan mogen nemen.

De school heeft voor veel vooruitgang gezorgd. Zo zijn er volgens één van de leraren, Foday I Turay, minder leerlingen die vroegtijdig met school stoppen.

Op dit moment is er in Dibiyya geen Senior Secondary School (SSS: school voor leerlingen tussen 15-18 jaar). Alleen de Junior Secondary School (JSS: school voor leerlingen tussen 12-15 jaar) wordt gegeven in de klaslokalen die door World Servants zijn gebouwd. Vijf leraren zijn bezig om hun bevoegdheid te halen voor de SSS. De partnerorganisatie CTF maakt dit financieel mogelijk en houdt de voortgang bij. De school heeft het voornemen om in het schooljaar van 2018/2019 het eerste academische jaar van de Senior Secondary School te starten.

Het schoolhoofd geeft aan dat het niveau van de leerlingen naar tevredenheid is. Zo is in het schooljaar 2015/2016 76% van de jongens geslaagd en 78% van de meisjes. De slagingspercentages van het schooljaar 2016/2017 zijn nog niet binnen. Nadat de leerlingen de JSS hebben afgerond, zijn ze voldoende onderlegd om naar de SSS door te stromen. Bijna alle leerlingen gaan dan ook verder met de SSS. Veel van hen zijn erg dankbaar voor het onderwijs dat ze hebben ontvangen op het JSS.

De omgeving van de school wordt goed onderhouden. Vanaf dit jaar is er een schooltuin aangelegd. De school wordt nu dan ook omgeven door allerlei gewassen. Het zijn de leraren die de tuin bijhouden. Het voedsel dat uit de tuin komt, is bestemd voor zowel de leraren en hun gezinnen als voor de leerlingen van de school.

Het schoolgebouw ziet er prima uit, wel moet er binnenkort weer wat onderhoud worden gepleegd door het gebouw weer in de verf te zetten.

De klassen bestaan uit 50-60 leerlingen en er zijn zes leraren die voor de klas staan. Elke leraar geeft zijn eigen vak. Daarmee is er geen individuele leraar voor de verschillende jaarlagen (JSS1, JSS2, JSS3). Aangezien er op dit moment nog niet les wordt gegeven op SSS-niveau en er dus nog drie klaslokalen niet gebruikt worden, heeft het setup-team de vraag gesteld of het ook mogelijk zou kunnen zijn om de klassen te splitsen. Dit zodat de leraren aan 30 leerlingen tegelijk les geven in plaats van aan 60. het schoolhoofd gaat deze mogelijkheid onderzoeken.

De relatie tussen de partnerorganisatie CTF en het schoolhoofd en de andere leraren is goed. De leraren zullen vanaf heden gaan werken met de scorekaarten die CTF heeft ontwikkeld. Deze scorekaarten zullen helpen om de tevredenheid van de leraren te kunnen meten.