Finally, you've come!

Project update van 8 april 2022 door Henri Plas, Romana Bremer en Umaru Fofanah


Het was lang wachten voor de mensen in Barmoi Luma om weer iemand van World Servants ontmoeten, maar wat waren ze blij!

We werden ontvangen met veel enthousiasme: allereerst door Mr. Peter M.S. Kamara, de bevlogen hoofdmeester van deze school. En aansluitend door de leraren. De kinderen en zelfs ook een groot aantal ouders waren aanwezig om ons te ontvangen, ook al was de school al gesloten voor de paasvakantie. De kinderen zongen in de klassen en de ouders wachtten in een van de lokalen om met ons in gesprek te gaan.
Eerst begonnen we met gebed: dat gebeurt in Sierra Leone netjes achter elkaar: eerst een gebed voor de christenen en daarna ook voor de moslims.
Daarna sprak Mr. Peter de mensen en ons toe. Hij zegende iedereen in wat ze hadden gedaan: de gemeenschap voor het harde werk om deze school zelf te bouwen, de leraren die elke dag hard aan het werk zijn om de kinderen te onderwijzen, Cotton Tree Foundation door samen met hen op te trekken in het vele werk en het lange wachten, en World Servants voor het voorzien van de gelden om deze prachtige school werkelijkheid te maken.
Het liefst hadden ze met de groepen samen gewerkt aan het bouwen van de vijf klaslokalen en de latrines en verschoningsruimte, maar ze begrepen heel goed dat door de beperkingen van de maatregelen tegen het Corona virus dit niet mogelijk was.
We vroegen wat de impact is van de huidige nieuwe klaslokalen voor de ouders, de leraren en de kinderen. Ze gaven het volgende aan:
- de ouders sturen hun kinderen graag naar deze school: de kinderen krijgen les in goede lokalen, die droog en schoon zijn.
- de kinderen zitten op bankjes in plaats van op de grond. Daardoor komen ze ook schoon thuis in plaats van vies zoals daarvoor het geval was.
- ze zitten op twee klassen na, allemaal in één klaslokaal in plaats van met drie of vier klassen in één ruimte.
- de leraren zijn er trots op dat ze in zo'n prachtige school mogen lesgeven. Hiervoor schaamden ze zich dat ze in een huis lesgaven.
- de school is officieel geregistreerd bij de overheid: daardoor worden er gekwalificeerde leraren aan de school toegewezen waardoor de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
- de prestaties van de leerlingen verbeteren en ze schrijven beter doordat ze nu aan een tafel kunnen zitten.

Tijdens de meeting gaven ze ook duidelijk aan dat ze graag nog extra tafels en bankjes voor twee klaslokalen willen en een schoolbord. Ook hebben ze nog wel een aantal uitdagingen zoals water en een hek rondom het schoolterrein, waarin we ze ook hebben uitgedaagd om zelf ook te kijken wat ze kunnen gaan doen om met kleine stapjes verder te komen. Ook is de kans groot dat de Cotton Tree Foundation met deze school verder gaat om ze te ondersteunen op verschillende gebieden.

Na afloop van de bijeenkomst kregen we als dank voor het gebouw een enorme hoeveelheid mango's, bananen, koskosnoten, komkommers en zelfs ook nog een pan met eten. Het was overweldigend en niet te tillen. De dankbaarheid spat er vanaf.

De hartelijke groeten van alle mensen hier in Barmoi Luma voor de groepen SL121 en SL321!

p.s. de video's komen later nog!