De bouw is afgerond

Project update van 16 oktober 2023


De lokalen zijn klaar om leerlingen te ontvangen, die ook gebruik kunnen maken van de nieuw gebouwde latrines.

Goed nieuws uit Makomp: de bouw van de school is afgerond. Niet alleen dat, maar ook is het gelukt om latrines te bouwen en een verschoningsruimte voor de meisjes. “De motivatie was groot en de gemeenschap was nog in project stemming,” aldus project coördinator Umaru Fofanah. Partner CTF had meermalen contact gezocht met World Servants om te zoeken naar mogelijkheden om latrines te bouwen. Want “je kunt geen school hebben zonder toegang tot goed drinkwater en sanitair.”

Uiteindelijk vielen de puzzelstukjes op hun plaats. Er kwamen twee giften samen, waardoor World Servants in staat was om een extra donatie over te maken naar CTF. Het nieuwe schooljaar kan begonnen worden in geschikte lokalen, met toegang tot latrines. In de woorden van Umaru: “Bedankt voor alle steun, zowel technisch als moreel. Dat is heel nuttig en helpend geweest.”