Stimuleer de geloofsontwikkeling in je actiegroep

10 tips en ideeën

1.    Zorg ervoor dat er tijdens de vergadering ruimte is voor een goed gesprek, ook als dat eigenlijk niet op de agenda stond;
2.    Wees zelf een voorbeeld. Als jij open durft te zijn over je geloof, ook over twijfels, durven jongeren dat ook;
3.    Gebruik de themagesprekken;
4.    Bevraag elkaar over het geloof. Als je een grote groep hebt kun je dat in kleine groepjes doen. Sommige deelnemers durven zich dan eerder uit te spreken;
5.    Geef de groep zelf de teugels in handen: waar zitten ze mee, wat zouden ze willen bespreken en in welke vorm?
6.    Kom niet alleen ‘zittend’ bij elkaar, maar trek er lekker op uit;
7.    Iedereen mag zijn of haar mening hebben. Diversiteit is een kracht;
8.    Maak geloofsbuddy’s: koppel deelnemers die minder sterk in hun geloof staan aan deelnemers die al meer over het geloof weten;
9.    Nodig eens iemand van buiten uit, bijvoorbeeld de jongerenwerker van de kerk of een goede spreker;
10.    Sluit de meeting af met gebed, inventariseer de punten waar je voor kunt bidden.