Wat kan ik doen om persoonlijke ontwikkeling in de actiegroep te stimuleren?

World Servants stelt Themagesprekken beschikbaar. Dat zijn gesprekken die je aan het begin van iedere vergadering kunt doen om samenwerking, geloof en talenten centraal te stellen. Ze duren 20 à 30 minuten. Op dezelfde manier kun je na het project de Goede Bekomsten gebruiken. Je groepscoach wil je graag meer vertellen over de themagesprekken, en als je dat wilt kan hij of zij er eentje komen verzorgen. 

Natuurlijk werk je ook al aan persoonlijke ontwikkeling door deelnemers specifieke verantwoordelijkheden te geven die passen bij hun talenten of juist bij hun ontwikkelpunten. Ook vergaderen, afspraken maken, plannen maken et cetera zorgen voor leerervaringen bij deelnemers.