Bouw van een kleuterschool in Anguru in 2021

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Anguru


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Materials at the site

Construction of the ECD classrooms begins

Lees meer

Rivierzand ligt klaar voor transport naar de bouwplaats

Er is weer keihard gewerkt in de omgeving van Anguru om het benodigde zand voor de bouw uit de rivier te scheppen.

Lees meer

Er zijn geen berichten.

Bijna af, lessen in het nieuwe gebouw

De kinderen krijgen les in de nieuwe kleuterschool in Anguru, hoewel het werk aan het gebouw en de toiletten nog niet helemaal is afgerond.

Lees meer

Een weg met struikelblokken

Een combinatie van factoren heeft tot vertraging geleid in de bouw van een kleuterschool in Anguru

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Anguru is een agrarische gemeenschap, op zo’n 480 kilometer van de hoofdstad Kampala, in een prachtige heuvelachtige omgeving in het Noorden van Oeganda. De mensen leven verspreid in de omgeving met families bij elkaar. De mensen in deze gemeenschap behoren overwegend tot de Lugbara, een van de kleinere bevolkingsgroepen in Oeganda.

In dit gebied leven de mensen voornamelijk van de landbouw, en verbouwen ze mais, cassave, sorghum, maar ook (zoete)aardappelen. Het warme klimaat zorgt voor goede omstandigheden voor de groei van fruit dus je ziet veel mango en bananenbomen. De gemiddelde temperatuur is 26 graden Celsius in Uganda, maar in het noorden ligt dit nog een paar graden hoger. Dat zal je merken als je de reis naar het noorden maakt.

Mary Angoro

PO Box 30768
Kampala
Uganda
+256 41 25 03 86
uganda@aeint.org

AEE - Uganda

African Evangelistic Enterprise (AEE) is een Afrikaanse organisatie die in meerdere landen werkzaam is, met name in het oosten en zuiden van het Afrikaanse continent, waaronder Oeganda en Rwanda. In 1971 is AEE Uganda opgericht. Hun droom is tweeledig: aan de ene kant willen ze zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie en aan de andere kant willen ze praktische hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, water en sanitatie en in het voorzien van hun dagelijkse levensonderhoud.

In Oeganda hebben ze voor de praktische hulp 4 programma’s lopen waarbinnen World Servants in 2 programma’s actief is. Het eerste project (zomer 2019) is gerelateerd aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs in en rond de hoofdstad Kampala. Daarnaast hebben ze op 3 plekken in het land vakscholen waar ze jaarlijks zo’n 500+ leerlingen een vak leren, variërend van timmerman tot kapster of automonteur. De grootste vakschool is gevestigd in Jinja: het Nile Vocational Institue (NVI), wat een begrip is in het land maar er zijn ook nog vakscholen in Hoima en Masaka. Ook hebben ze een ziekenhuis opgezet in Milne waar veel mensen uit de omgeving naar toe komen voor goede zorg.
Als vierde hebben ze een programma in het noordwesten van het land, dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden door het opzetten van zelfhulpgroepen. Dit programma wordt door Red een Kind gefinancierd en biedt de mensen de kans om uit armoede te komen, door gebruik te maken van de capaciteit van de mensen zelf. Door trainingen leren ze om samen te sparen om daarmee investeringen te kunnen doen die ervoor zorgen dat ze meer inkomen kunnen genereren, of tegenslagen kunnen opvangen. Ze leren betere landbouw technieken, maar ook krijgen ze trainingen op het gebied van opvoeding, hygiëne en gezonde voeding. Door eenheid te creëren in gemeenschappen kan er ook meer invloed uitgeoefend worden op lokaal beleid. Ondersteunen en mobiliseren zijn sleutelwoorden van de organisatie om verandering in het land te kunnen bewerkstelligen. Vanaf 2020 draagt World Servants bij in dit programma met de bouw van kleuterscholen om zo de instroom in het basis onderwijs te vergroten en de kinderen door de voorbereiding binnen het kleuteronderwijs een betere start te kunnen maken op de basis school.

Om een veilige plek te creëren waar ouders hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten is er al een start gemaakt met de kleuterschool, die ze ook wel Early Childhood Development Center noemen. Na overleg met elkaar is er achterin de kerk een plek gecreeërd met een schoolbord waar de kinderen op een matje kunnen zitten en les krijgen van een vrijwillige docent uit de omgeving.
Het grote voordeel van een kleuterschool is dat kinderen beter voorbereid zijn en vaak op jonge leeftijd al kunnen deelnemen aan het basisonderwijs. Ze leren bijvoorbeeld al Engels spreken en kunnen al een beetje rekenen. Daarnaast hebben ze ook al geleerd om in het school systeem mee te doen: hun gedrag is veel beter, waardoor ze ook meer en beter kunnen leren. En ook voor de ouders is het handig, ze hoeven niet thuis te blijven om op hun kinderen te passen, maar kunnen aan het werk. De leraren die les geven of les komen geven worden ook getraind om ervoor te zorgen dat de kinderen op een positieve manier behandeld worden en les krijgen waardoor kinderen ook meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Doelen:

  • Goede klaslokalen voor de kleuters: hierdoor kan er beter les gegeven worden en meer ruimte geboden voor een kindvriendelijke omgeving.
  • Verbeteren van de zorg voor jonge kinderen: dit zal niet alleen de prestaties van kinderen verbeteren, maar ook hun gedrag positief beïnvloeden.
  • Verbeterde hygiënische omstandigheden: door schone toiletten zullen de kinderen minder vaak ziek zijn.