Hoe bewaak ik dat we aan het einde van het seizoen voldoende geld binnen hebben?

De manier om gedurende het hele seizoen in de gaten te houden of je nog op koers ligt, is om aan het begin van het seizoen (met je groepscoach) een realistische begroting te maken. Zolang je je aan de begroting houdt, blijf je altijd op koers. Brengt een bepaalde actie meer of minder op, dan kun je bijsturen door andere acties groter of kleiner aan te pakken. Je groepscoach wil ook in dit opzicht altijd met je meedenken. 

Op worldservants.nl/groepsleiders vind je een format voor een begroting.