Wat doe ik met de jongeren in de kerk die niet meegaan op reis?

Als een aanzienlijk deel van de jongeren uit een kerk onderdeel uitmaakt van een World Servants-groep, loop je het risico dat de rest van de jongeren zich buitengesloten voelt. Om dat te voorkomen moet je in elk geval een duidelijke afbakening maken tussen World Servants-vergadering en jeugdavonden. Probeer te voorkomen dat op jeugdavonden het gesprek over World Servants gaat. Daarnaast kun je met de rest van de jongeren of zelfs met z’n allen andere projecten doen. Denk hierbij aan Stichting Present.