Wat is het standpunt van World Servants over het werken met kwetsbare kinderen?

Regelmatig komen er verhalen in het nieuws over de negatieve impact die de aanwezigheid van vrijwilligers hebben op kinderen in kindertehuizen. Daarom willen we graag vertellen wat ons beleid is ten opzichte van kwetsbare kinderen. 

Bij de projecten die World Servants ondersteunt, is contact tussen Nederlandse deelnemers en de plaatselijke bevolking een van de belangrijkste doelen. Om negatieve impact te voorkomen, doet World Servants uit principe geen projecten in of met weeshuizen of kindertehuizen. In onze projecten is het contact met kinderen van secundair belang, zijn deze kortstondig en altijd in samenwerking met een lokale school of kerk. Het doel van de activiteiten waarbij er contact is met kinderen, is om de programma's van onze lokale partnerorganisaties te versterken (bijvoorbeeld op het gebied van hygiëne). Bij deze activiteiten heeft lokaal personeel de leiding, en mede daardoor ontstaat er geen diepe relatie tussen de Nederlandse deelnemers en de lokale kinderen.

In de voorbereiding, van zowel de leiders als de deelnemers aan een project, wordt aandacht besteed aan het contact tussen de deelnemers en de lokale bevolking en aan de houding van deelnemers. Tijdens het project hebben de leiders daar een coachende rol in. Zowel leiders als deelnemers worden gescreend voor ze op project gaan. 

Tenslotte heeft World Servants een strak fotobeleid: kinderen worden alleen in hun waarde gefotografeerd, dus gelijkwaardig aan de Nederlandse deelnemers. 

World Servants steunt de uitgangspunten van het Better Care Network en hun campagne om weeshuistoerisme tegen te gaan.