Generaties binnen de kerk verbinden

De voorbereiding voor een werkvakantie verbindt alle generaties binnen de kerk.

De tieners en twintigers helpen de jongeren die op reis gaan met hun fondsenwervende acties, de dertigers en veertigers voorzien hen van praktisch advies, de vijftigers en zestigers doen mee aan gezellige acties als een maaltijd of een concert en de ouderen genieten van het aanstekelijke enthousiasme van de jongere generatie.

Wil je meer weten over een werkvakantie met World Servants? We willen je heel graag meer informatie sturen. Vraag het aan via worldservants.nl/informatie-kerken