Bouw van twee klaslokalen en een lerarenwoning in Mboboli in 2019

 • Handen uit de mouwen
  Handen uit de mouwen
 • Gezellig op de bouw
  Gezellig op de bouw
 • Warm groepsgevoel
  Warm groepsgevoel
 • Hallo daar!
  Hallo daar!
 • Feestelijk op project
  Feestelijk op project
 • Lekker bezig!
  Lekker bezig!
 • Zwoegen en zweten
  Zwoegen en zweten
 • Hard aan het werk
  Hard aan het werk
 • Let's go!
  Let's go!
 • Hoezo moeilijk?
  Hoezo moeilijk?
 • Bouwen met hetzelfde doel
  Bouwen met hetzelfde doel
 • Touren door Zambia!
  Touren door Zambia!
 • Interessante conversaties
  Interessante conversaties
 • Welkom op school
  Welkom op school
 • Blij op de bouw :)
  Blij op de bouw :)
 • Samen sta je sterker!
  Samen sta je sterker!
 • Teamwork!
  Teamwork!
 • Op de bouwplaats
  Op de bouwplaats
 • Lessen bijwonen
  Lessen bijwonen
 • Samen spelen
  Samen spelen
Back to basic
Zambiaans enthousiasme
Beter onderwijs

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Mboboli


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Mboboli is klaar voor jullie komst

Coördinator Michael schrijft: "Kitchen is almost ready, foundations corners being set. Mattresses bought. So we're ready for the team!"

Lees meer

De fundering is bijna klaar

De gemeenschap werkt hard om alles klaar te maken voor de komst van de groep in juli. Coördinator Michael was op bezoek in Mboboli en stuurde foto's van de vorderingen.

Lees meer

ZA219 | is thuis!

De spanning was voelbaar onder de vele familieleden. Maar liefst twee uur later dan verwacht terug in Giessenburg, maar elkaar missen levert ook veel op; “Dan weet je weer hoeveel je van elkaar houdt!” Aldus een van de moeders.

ZA219 | We zijn klaar om naar huis te gaan

Na een geweldig project staat de groep uit Giessenburg op het vliegveld.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Mboboli is een Zambiaans plattelandsdorp dat op de route ligt van Mkushi naar Miloso, in het Mkushi district. MCC werkt in dit district in de centrale provincie in Zambia. In een dorp als Mboboli wonen families vaak bij elkaar in het dorp. In totaal bestaat het dorp uit ongeveer 100 families. Zij wonen in kleine huizen gebouwd van steen of klei met vaak een dak van gras of golfplaten. De inwoners van Mboboli leven voornamelijk van de landbouw, waar ze maïs, tomaten, sojabonen en (zoete) aardappelen verbouwen. De inwoners spreken Bemba en een aantal spreekt Engels. Het grootste deel van de gemeenschap is Christen.

Michael Tembo

Private Bag 16
Mkushi

+260 536 22 58

MCC

MCC staat voor Mkushi Christian Community en is opgericht in 1999. Vanaf dat jaar is ook de samenwerking tussen World Servants en MCC ontstaan.
MCC is gevestigd, zoals de naam al aangeeft, in het Mkushi district, gelegen in Centraal-Zambia. In Mkushi wonen bijna 200.000 mensen waaronder heel veel kinderen.
De organisatie is opgebouwd uit allerlei kerken in het district die ervoor zorgt dat deze kerken gefaciliteerd worden voor het organiseren van activiteiten. Maar MCC zet zich niet alleen in voor kerken. Ook voor de gemeenschap worden ontwikkelingsprojecten opgezet. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg levert MCC fantastisch werk en zijn er al mooie resultaten geboekt: 20 projecten zijn er opgezet sinds het ontstaan van de organisatie.

Samen met World Servants zijn er verschillende basisscholen opgezet in het district. Hierdoor kunnen veel kinderen naar school en gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog doordat leerkrachten nu niet meer voor een grote hoeveelheid kinderen per klas hoeven te staan. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het individu. Vandaar ook dat er op dit moment steeds meer vraag is naar middelbare scholen in de omgeving.

Wat betreft gezondheidszorg willen World Servants en MCC voortbouwen op de projecten die er de afgelopen jaren al zijn geweest, door bijvoorbeeld een kliniek te bouwen in een gemeenschap waar eerder al klasklokalen werden gebouwd. Zo kan er direct hulp geboden worden als iemand ziek is. Daarnaast kan een ander groot probleem aangepakt worden: de kindersterfte. Veel zwangere vrouwen bevallen nu meestal zonder medische begeleiding, waardoor veel baby’s overlijden. Er wordt door MCC bovendien ook aidsvoorlichting gegeven, iets dat erg belangrijk is omdat HIV/Aids nog steeds een groot probleem is in het land.
Intussen zijn er al meerdere klinieken gebouwd met daarbij woningen voor de medische staf. De hulpvoorzieningen zijn een succes: er komen veel mensen uit het land op af, zelfs uit buurland Congo komen gezinnen te voet om van de hulp gebruik te kunnen maken. Maar hierdoor is er wel meer vraag ontstaan naar verdere hulp. En dat is precies waar World Servants de komende jaren aandacht aan wil besteden.

Momenteel wordt er alleen onderwijs gegeven aan de volledige basisschool (grade 1-7) en 1 kleuterklas. Dit is al erg mooi, maar deze school wil ook graag wat doen voor de kinderen die wel slagen voor de basisschool, maar nog te jong zijn of geen mogelijkheden hebben om de stap te maken naar de eerste klas van de middelbare school.  Ze willen graag starten met de eerste twee klassen van de middelbare school, om meer kansen te bieden voor de jongeren, en dan met name meisjes, voor een betere toekomst. Veel meisjes trouwen op jonge leeftijd en maken daardoor de basisschool al niet eens af. Met de komst van meer klaslokalen, heeft de school meer ruimte voor de vele leerlingen en voor het vormgeven van dit plan. Stap voor stap werken we samen met de gemeenschap en MCC om het onderwijs in Mboboli te verbeteren.

Daarnaast is het voor deze school van groot belang om goede lerarenwoningen te hebben, omdat ze daardoor aantrekkelijker zijn voor getrainde docenten om zich daar te gaan vestigen. Vaak zijn in de plattelands gebieden vrijwillige leraren aan het werk op een school, maar hierdoor is de kwaliteit van het onderwijs vaak minder goed. De school wil graag het onderwijs verbeteren wat met nieuw gebouwde klaslokalen al een enorme impuls heeft gekregen. Deze volgende stap is nodig om nog meer ruimte te bieden aan de vele kinderen, maar ook om verder te kunnen ontwikkelen als school. Door goed samen te werken met ouderraad en de het schoolbestuur wordt er stapje voor stapje gewerkt aan beter onderwijs.


Doelen:

 • De capaciteit en kwaliteit van de school wordt vergroot door meer  en betere klaslokalen
 • Het onderwijs verbetert doordat leraren dichtbij de school en in een goede woning kunnen wonen, waardoor ze vaker en langer aanwezig kunnen zijn
 • De school wordt aantrekkelijker voor gekwalificeerde leraren om te komen werken, waardoor uiteindelijk het niveau van het onderwijs op deze school verbetert