Actievoeren voor een project als kerk

Is er dit jaar geen World Servants-groep die meegaat in de kerk maar willen jullie toch actievoeren voor een specifiek project? Dat kan!

In overleg kijken we voor welk project er actie gevoerd kan worden. Wij komen graag langs om een geheel verzorgde presentatie te geven. Verder kunnen we specifieke informatie (tekst, foto’s, filmpjes etc.) aanleveren voor het kerkblad en de website. Voor een themadienst kun je ons preekpakket aanvragen met preekschetsen over dienstbaarheid.

Met de hele gemeente actie voeren voor World Servants verbindt generaties en zorgt voor reuring. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, we noemen er een paar:

  • De kindernevendienst of zondagsschool kan meedoen met onze spaaractie. Kinderen sparen dan voor schoolbankjes. leermiddelen of andere benodigdheden.
  • Een fondsenwervende actie organiseren, bijvoorbeeld een sponsorfietstocht (biking diner / high-tea op de fiets), oliebollenactie of 24-uursmarathon. World Servants helpt graag met ideeën en draaiboeken;
  • De opbrengst van een bestaande actie als een rommelmarkt of het inzamelen van oud-ijzer of oud-papier, beschikbaar stellen voor World Servants;
  • Andere mogelijkheden zijn: een collecte houden of een gift van de Diaconie / ZWO-commissie / een ander kerkelijk fonds. Download hier een PowerPoint slide voor het afkondigen van een collecte. 

Wilt u meer informatie of uw kerk aanmelden?

Wilt u meer informatie over het actievoeren of een presentatie? Neemt u dan contact op met Jan van der Leest. Dat kan direct via een mail bericht naar janvanderLeest@worldservants.nl of door te bellen naar 0561-614857.

Mail Jan van der Leest