Bouw van Lerarenwoningen in Dimia in 2017

 • Samen bouwen aan betere woningen
  Samen bouwen aan betere woningen
 • Hoogste punt van de woningen bereikt GH216
  Hoogste punt van de woningen bereikt GH216
 • Voorbeeld van een leraren woning gebouwd in Dapore GH315
  Voorbeeld van een leraren woning gebouwd in Dapore GH315
 • Leraren woningen tijdens de bouw GH216
  Leraren woningen tijdens de bouw GH216
beleef afrika
onderwijsverbetering
warm welkom

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Dimia


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Gefilmd door onze setuppers

Omgeving huidige school en nieuwe bouwplek

Lees meer

GH217 | Red Red is terug

Team Red Red is terug in Nederland! 

Lees meer

GH217 | Uit logeren in Ghana

We hebben vannacht niet in Dimia geslapen, maar in een dorp in de buurt, Langbinsi, omdat de weg bij het dorp erg slecht is door alle regen en we vandaag niet vast wilden komen te zitten in Dimia. Het hoe en waarom wordt zo duidelijk

Lees meer

Dimia 6 jaar later

Succes is afhankelijk van meerdere factoren

Lees meer

Leraren blij met woning

Van Stephen kregen we wat foto's toegestuurd van de school in Dimia. Er zijn 3 leraren die wonen in de appartementen die door de groep in 2017 zijn gebouwd. Dit zijn: Musah Sumalia (zie foto), hij geeft les aan primary 4 (groep 6), Bawa Samed, hij geeft les aan primary 1 (groep 3), en Agbezor Emmanuel, hij geeft les aan primary 6 (groep 8).
Dat het voor de school belangrijk is om goede woningen te hebben blijkt ook uit wat docent Musah zegt: "after the teacher accommodation has been constructed, l accepted postings to Dimia. I would not have come here to teach without good accommodation. Now l can help my students after normal school hours." Dus de school  is aantrekkelijk genoeg voor gekwalificeerde docunten in het hele land om hier te gaan wonen, en ook kan de docent meer aandacht en tijd besteden aan de leerlingen. Een mooie verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op deze school!

Bij een volgend bezoek aan de school hopen we meer informatie en foto's te kunnen delen. Het geplande bezoek deze zomer ging door hevige regenval niet door.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Het East Mamprusi district is een van de 20 districten van de Northern Region. Het ligt op ruim 700 km van de hoofdstad Accra. Het is een gebied met veel kleine gemeenschappen waar mensen voornamelijk afhankelijk zijn van de opbrengst van hun land voor hun levensonderhoud. Voorzieningen als elektriciteit, stromend water riolering heeft men op het platteland niet of nauwelijks, behalve langs de doorgaande weg. Kinderen kunnen wel naar school maar de faciliteiten zijn slecht en de kwaliteit is vaak gebrekkig. Basis gezondheidszorg is beperkt toegankelijk meestal moet men 10 - 25 km reizen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Het district heeft 180.877 inwoners waarvan de meerderheid moslim is.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Nog steeds hebben veel kinderen geen toegang tot goede volledige onderwijs voorzieningen. Dit is ook de situatie voor veel scholen in het Noorden van Ghana. Dit leidt tot het niet volgen van lessen of het eerder stoppen met school door gebrek aan goede faciliteiten.

Op dit moment wonen leerkrachten nog vaak in huizen die ze huren of toegewezen krijgen, maar die zijn niet dicht bij de school, maar in grotere dorpen of stadjes, zoals Langbina of Gambaga en Nalerigu. Dit heeft effect op de motivatie van leraren om voor een school te kiezen in het noorden van Ghana. Daarnaast heeft de reistijd om van en naar school te komen ook effect op de aanwezigheid van docenten, vooral in de regentijd.
In Dimia zijn 2 gekwalificeerde leraren werkzaam en 4 assisten leraren, op een school met 280 leerlingen. De school krijgt door de overheid nog 3 leraren toegewezen om ervoor te zorgen dat de leraren die voor de klassen staan getrainde docenten zijn, maar er zijn nu nog geen woningen waar zij in kunnen gaan wonen.

Hier ga jij verandering in brengen door:
- kwalitatief goede woningen te bouwen voor de leraren.
- dat met de komst van het team en de samenwerking met de gemeenschap je het belang laat zien van goed onderwijs.
- inwoners van Dimia te ontmoeten en wederzijds van elkaar te leren. Dit doe je door bijvoorbeeld op huisbezoek te gaan, samen te bouwen of door sport & spel.

Jouw inzet zorgt voor:
- Een woning van goede kwaliteit die ruimte biedt aan 3 docenten, en biedt de school een grotere kans om gekwalificeerde docenten aan te trekken (dit is voor afgelegen plekken in het noorden van Ghana erg lastig).
- beter gemotiveerde leerkrachten: ze hebben een goede woning, en doordat ze niet ver hoeven te reizen zullen ze vaker en langer aanwezig zijn op school.
- Een grotere motivatie voor de kinderen en hun ouders om regelmatiger naar school te komen omdat er goede docenten zijn en de docenten vaker aanwezig zijn.
- een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij onderwijs in het dorp.

Download tussenrapportageDownload eindrapportage