Bouw van Klaslokalen in Gbani in 2013

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Gbani


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[gh413] Een waardig project!

De groep is zeer voldaan aangekomen in stormachtig Nederland.

Lees meer

[gh413] Op reis naar Accra

Zaterdagmiddag om 13:00 belde hoofdleider Cees Versteeg. De bouw is af en de groep gaat nu op reis naar Accra.

Lees meer

Kwalitatief goed onderwijs in Gbani

Na de problemen rondom de afbouw van de 3 nieuwe lokalen, zijn deze in september 2014 in gebruik genomen als een nieuwe JHS.

De community heeft zelf gekozen om deze lokalen niet toe te voegen bij de bestaande Primary School, maar hier een nieuwe JHS te starten. Voor leerlingen die na de Primary School naar de JHS kunnen, kunnen nu in Gbani hier vervolgonderwijs krijgen en hoeven niet naar een andere plaats..
Nieuwe jonge leerlingen kunnen eventueel ook naar andere Primary Scholen in de directe omgeving.

De community heeft gekozen voor kwaliteit van onderwijs voor hun oudere kinderen, zodat ze makkelijker kunnen gaan studeren.

Lees meer

School klaar voor gebruik

Na het vertrek van de WS-groep in oktober 2013 kwam de regentijd. Bij de enige toegangsweg naar Gbani ging er door het water een brug kapot en kon de trippertruck Gbani de eerste maanden niet bereiken om de aanvullende bouwmaterialen voor de afbouw te brengen. Bovendien had de locale aannemer ook nog andere afbouw- en bouwverplichtingen op andere AGREDS-projecten.
Inmiddels is de school voorzien van een dak en zijn de muren aan de binnen -en buitenkant gestuct. Nu nog verven en dan is de school klaar voor gebruik. De verwachting is dat de hele school in maart/april2015 gereed is

Lees meer
Gebied
Partner

De activiteiten richten zich voornamelijk op de Northern Region. Dit is de grootste regio qua oppervlakte. Het is ook het minst ontwikkelde gebied van Ghana. Slechts een deel van de wegen is geasfalteerd; de rest bestaat uit zandwegen. In het gebied is nog maar kort elektriciteit. Veilig drinkwater is op veel plaatsen niet voor handen. Daarnaast zijn er beperkte voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De activiteiten zijn daarnaast uitgebreid naar het Upper-West en Upper-East District. De omstandigheden zijn gelijk aan die van de Northern Region.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.