Bouw van School in Tongo in Tongo in 2013

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Tongo


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[gh513] Hard werken, zweten, ontmoeten en genieten!

 De nieuwe werkweek is weer begonnen, tijd voor een update van afgelopen week...

Lees meer

[gh513] De bouw is gestart

De kop is er af na drie dagen reizen en stil zitten in het vliegtuig en de bus is het nu tijd voor de eerste werkzaamheden ‎op de bouw.

Lees meer

School volop in gebruik

Het werk dat de aannemer heeft uitgevoerd laat te wensen over. Zo zitten er bijvoorbeeld gaten in de vloer wat bij oplevering al het geval was. Mede door de inspanning van de lokale bevolking is het gebouw toch in een redelijke staat opgeleverd en wordt er volop les in gegeven.

Het aantal studenten is gegroeid, het gemiddelde aantal studenten op andere scholen is echter gedaald.

De kwaliteit van lesgeven is verbeterd.

Positief te noemen is dat voor de JHS (Junior High School) in Ghana in 2015 wederom 6 klaslokalen zijn gebouwd en 9 leerkrachten zijn aangesteld.

Lees meer

Bijna af
Goede vooruitgang is geboekt, de verwachting is dat het gebouw klaar voor gebruik door het begin van het schooljaar 2014-2015 zal worden.

De lokalen zijn gepleisterd, en er wordt gewerkt aan het pleisterwerk aan de buitenkant. De metsel werkzaamheden zijn goed afgerond.
Het houtwerk is echter van matige kwaliteit veel hout is krom en het is niet geschuurd / geschaafd. De verbindingen zijn matig… kortom, laat behoorlijk te wensen over. Dit is ook gecommuniceerd met de SA-leiding en de "contractor" die aanwezig was (Er werd door zijn mensen gewerkt aan het pleisterwerk). "The contractor" belooft om het houtwerk te schuren. Verwachte oplevering van het gebouw is dit voorjaar, zodat het bij de start van de nieuwe cursus in gebruik zal zijn.

Lees meer
Partner

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

  • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
  • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
  • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
  • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.