Bouw van 3 lerarenwoningen in Pelungu in 2014

 • Overleg met vertegenwoordigers van de gemeenschap
  Overleg met vertegenwoordigers van de gemeenschap
 • Klaslokalen in aanbouw door gemeenschap
  Klaslokalen in aanbouw door gemeenschap
 • Huidige school
  Huidige school

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Pelungu


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[GH814] De laatste dagen op de bouw

Een telefoontje uit Ghana met een korte update van de belevenissen.

Lees meer

[GH814] Mooie ontmoetingen in Ghana

Hoofdleider Rennie belt vanuit een warm Ghana om de thuisblijvers bij te praten over de belevenissen in Pelungu, Ghana.

Lees meer

Dankzij woningen in Pelungu geen gebrek meer aan docenten

10 jaar later nog steeds een succes!

Lees meer
Gebied
Partner

Het Nabdam district ligt in de Upper East Region. Pelungu ligt op ongeveer vijftien kilometer van Bolgatanga, de grote plaatsen in dit gebied. De weg naar Pelungu is een zandweg, die in de regentijd moelijk begaanbaar is. Pelungu heeft een van de grootste markten van het district. Driemaal per week is hier markt en verkopen de inwoners uit de omgeving hun oogst en vee. Er wonen ongeveer 6.000 mensen in deze gemeenschap, die hoofdzakelijk tot de Nabdam stam behoren. De meeste gezinnen leven van de opbrengst van hun akker.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.