Bouw van klaslokalen en toiletten in Miloso in 2014

  • Schoolterrein
    Schoolterrein
  • Bestaande highschool
    Bestaande highschool

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Miloso


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[ZA414] Twee teams zijn in Lusaka ingecheckt.

Zowel ZA414 als de achtergebleven deelnemers van ZA314 zijn ingecheckt en hebben een boardingpass ontvangen. Straks zullen zij vertrekken vanuit Lusaka richting Dubai. Ze zien er naar uit om morgen weer op Schiphol aan te komen.

Lees meer

[ZA414] Klaar voor de terugreis naar Nederland

Een laatste bericht uit Zambia voordat de groep vanavond begint aan de terugreis naar Nederland.

Lees meer

Nieuwe ontwikkelingen op Miloso Secundary School

Vandaag zijn we op bezoek in Miloso. Het is een officiële feestdag, dus de school is helaas niet open, toch is er genoeg te beleven.

Lees meer

Bijzondere reden om je kind naar deze high school te sturen

Tijdens ons bezoek aan de school, vertelde de plaatsvervangend hoofdonderwijzer dat het aantal studenten gedaald was tot 285 de laatste paar maanden. De hoofdreden hiervoor is dat de school vergoeding (per termijn ongeveer 150 euro) te veel is voor sommige ouders. Ze hebben het geld van hun gewassen eerst nodig om kosten te betalen.
De groep kinderen op wie dit van toepassing is, zal terug naar school komen na het oogst seizoen. De school heeft een regeling voor hen gemaakt. Als ze weer naar school gaan komen zij in een speciale klas, waar ze de kans krijgen om de gemiste leerstof in te halen. Deze groep kinderen zitten allemaal in klas 8-10. Daarnaast heeft de school ook aangeboden dat de ouders die met hun professionele vaardigheden de school kunnen helpen, dit kunnen inzetten als betaalmiddel voor het schoolgeld.

Interessant detail wat de plaatsvervangend hoofdonderwijzer ons vertelde, was dat een deel van de leerlingen helemaal uit Lusaka komt om naar deze high school te gaan. Één van de redenen van de ouders om hun kinderen naar Miloso te sturen, is dat de resultaten op deze school erg goed zijn, maar een andere opvallende reden was dat de leerlingen hier niet worden afgeleid door allerlei leuke nevenactiviteiten. In vergelijking met de hoofdstad Lusaka, is hier helemaal niks te doen en te beleven is in deze rurale omgeving. Dus kunnen de leerlingen zich beter concentreren op school, wat resulteert in betere cijfers dan andere scholen. Toen we later spraken met een groep studenten die uit Lusaka kwamen, vertelden ze ons dezelfde reden voor deze schoolkeuze.

Uiteindelijk is deze high school bedoelt voor de kinderen uit de omgeving die anders niet naar een high school in de buurt kunnen, maar tegelijkertijd wil de school wel zoveel mogelijk alle beschikbare plekken benutten. Daarom ontwikkeld de school nieuw beleid om op de verschillende ontwikkelingen goed te kunnen anticiperen.

Verder is de school blij met de ontwikkelingen. Ook groeit de school gestaag qua aantal docenten: op dit moment zijn er al 31 docenten werkzaam op school. Voor een aantal exacte vakken, zoals wis-, natuur- en scheikunde zijn nog een aantal docenten nodig, maar de school is hard bezig om de doelstelling van 40 docenten te halen.

De prestaties op school zijn goed: het slagingspercentage van de school in 2015 was 95.30%, maar in 2016 is dit gestegen naar 98,30%. Een erg hoog percentage!

Al met al een zeer hoopvol bezoek en goed om de ontwikkelingen te zien en te blijven volgen.

Lees meer

Gebied
Partner

Miloso is een arme plattelandsgemeenschap met rond de 3.000 inwoners. Het ligt in het Mkushi district op ongeveer twintig kilometer van de hoofdweg. Om Het laatste stuk rijd je dus over een zandweg om in Miloso te komen. De meeste mensen wonen in huizen gemaakt van leem met rieten daken.

Michael Tembo

Private Bag 16
Mkushi

+260 536 22 58

MCC

MCC staat voor Mkushi Christian Community en is opgericht in 1999. Vanaf dat jaar is ook de samenwerking tussen World Servants en MCC ontstaan.
MCC is gevestigd, zoals de naam al aangeeft, in het Mkushi district, gelegen in Centraal-Zambia. In Mkushi wonen bijna 200.000 mensen waaronder heel veel kinderen.
De organisatie is opgebouwd uit allerlei kerken in het district die ervoor zorgt dat deze kerken gefaciliteerd worden voor het organiseren van activiteiten. Maar MCC zet zich niet alleen in voor kerken. Ook voor de gemeenschap worden ontwikkelingsprojecten opgezet. Op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg levert MCC fantastisch werk en zijn er al mooie resultaten geboekt: 20 projecten zijn er opgezet sinds het ontstaan van de organisatie.

Samen met World Servants zijn er verschillende basisscholen opgezet in het district. Hierdoor kunnen veel kinderen naar school en gaat de kwaliteit van het onderwijs omhoog doordat leerkrachten nu niet meer voor een grote hoeveelheid kinderen per klas hoeven te staan. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het individu. Vandaar ook dat er op dit moment steeds meer vraag is naar middelbare scholen in de omgeving.

Wat betreft gezondheidszorg willen World Servants en MCC voortbouwen op de projecten die er de afgelopen jaren al zijn geweest, door bijvoorbeeld een kliniek te bouwen in een gemeenschap waar eerder al klasklokalen werden gebouwd. Zo kan er direct hulp geboden worden als iemand ziek is. Daarnaast kan een ander groot probleem aangepakt worden: de kindersterfte. Veel zwangere vrouwen bevallen nu meestal zonder medische begeleiding, waardoor veel baby’s overlijden. Er wordt door MCC bovendien ook aidsvoorlichting gegeven, iets dat erg belangrijk is omdat HIV/Aids nog steeds een groot probleem is in het land.
Intussen zijn er al meerdere klinieken gebouwd met daarbij woningen voor de medische staf. De hulpvoorzieningen zijn een succes: er komen veel mensen uit het land op af, zelfs uit buurland Congo komen gezinnen te voet om van de hulp gebruik te kunnen maken. Maar hierdoor is er wel meer vraag ontstaan naar verdere hulp. En dat is precies waar World Servants de komende jaren aandacht aan wil besteden.