Anti-corruptiedag 9 december: Halt aan hebzucht

Geplaatst op 9 dec 2013 - 12:10

Vandaag is het internationale anti-corruptiedag. Micha Nederland vraagt hier aandacht voor. Teken jij de petitie?

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale anti-corruptiedag. Het Micha netwerk, een verzameling van vele kerken en organisaties wereldwijd, roept op om juist deze dag te gebruiken om de internationale petitie tegen corruptie te tekenen, de zogenaamde Global Call. Deze petitie is onderdeel van de campagne Exposed: shining a Light on corruption. Met deze campagne proberen het Micha Netwerk, de wereldwijde evangelische alliantie (WEA) en de wereldraad van kerken (WCC) aandacht te vragen voor corruptie, een van de grootste veroorzakers van extreme armoede.

Uit cijfers van de Wereldbank blijkt dat elke dag ruim $3000000000 wordt vermist uit de mondiale economie - gestolen door steekpenningen, witwassen van geld, belastingontwijking en andere illegale betalingen in het bedrijfsleven en de overheid. Geld verloren door omkoping telt al op tot 1 biljoen dollar in een jaar. Met name de allerarmsten lijden daaronder. Geld dat door bijvoorbeeld belastingontwijking aan een land wordt onttrokken, kan niet besteed aan broodnodige overheidsuitgaven als scholing of gezondheidszorg. Corruptie treft zo vaak de allerarmsten.

Licht
Het Micha netwerk roept de kerk over de hele wereld op om op te staan om samen Licht te laten schijnen over corruptie. En als kerken hoop te bieden in een wereld vol hebzucht. Dat kan door mee te bidden voor leiders die zich uitspreken tegen corruptie. Of door de petitie, de ‘Global Call’ te tekenen. Micha biedt deze petitie tegen corruptie aan bij de wereldleiders van de G20 in november 2014.  Voor die tijd hoopt men minsten een miljoen handtekeningen daaronder te verzamelen. In Nederland gaat dat via www.michanederland.nl.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.