[bo113] Bouw is gestart in Bolivia

Geplaatst op 15 jul 2013 - 15:39

Vandaag is er een start gemaakt met het bouwen van de klaslokalen in Yateirenda, Bolivia.

De groep is flink bezig op de bouwplaats en werken samen met de lokale aannemer en zijn personeel. Daarnaast is ook het kinderwerk van start gegaan, de groep vindt het geweldig om al die enthousiaste kinderen te zien. Hoewel niet iedereen even fit op de bouwplaats staat omdat afgelopen weekend de eerste wedstrijden 'wie is er het snelst bij het toilet' zijn begonnen, is de gezellige sfeer in de groep nog steeds aanwezig. En zoals een goede staf zich behoort te gedragen doet ook de staf keurig mee met de wedstrijd (lees-> zij zijn op dit moment de koplopers). De rollen toiletpapier worden dus goed gebruikt.  Later deze week zal de groep uitgebreider verslag doen van hun belevenissen.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.