Bouw van klaslokalen in Nalerigu

 • Ploeteren op de bouw
  Ploeteren op de bouw
 • Samen met de kinderen
  Samen met de kinderen
 • Nieuwe cultuur
  Nieuwe cultuur
 • Hallo daar :)
  Hallo daar :)
 • Nieuwe vrienden
  Nieuwe vrienden
 • Veel gezelligheid!
  Veel gezelligheid!
 • Girlpower
  Girlpower
 • Aan de slag!
  Aan de slag!
 • Welkom in Afrika!
  Welkom in Afrika!
Ghanese gastvrijheid
Beter onderwijs
Dynamische gemeenschap
Partner
Verandering

Stephen Abarika

P.O. Box CT 482
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
agredsgh@agreds.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care (AG Care - voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties. Om criminaliteit tegen te gaan heeft AG Care programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. In deze vorm van ondersteuning speelt ook World Servants een belangrijke rol. In samenwerking met AG Care bouwt World Servants klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen om deze programma’s te kunnen verwezenlijken. Naast onderwijs biedt AG Care ook hulp in de volgende sectoren: Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes. Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening. Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren. Hierdoor maken de Ghanezen meer kans op een baan. Geloofsovertuiging: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Op dit moment zijn er maar drie klaslokalen voor 371 leerlingen. Dit betekent dat het erg rumoerig is in de klas en dat de kinderen zich lastig kunnen concentreren tijdens de les. Met de bouw van drie extra klaslokalen verbetert de kwaliteit van het onderwijs en is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Doelen:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door met de lokale bevolking drie  klaslokalen te bouwen
 • De leerlingen laten doorstromen naar de middelbare school

Download rapportages