Bouw van klaslokalen in Nalerigu in 2019

 • Samen met de kinderen
  Samen met de kinderen
 • Ploeteren op de bouw
  Ploeteren op de bouw
 • Hallo daar :)
  Hallo daar :)
 • Nieuwe cultuur
  Nieuwe cultuur
 • Nieuwe vrienden
  Nieuwe vrienden
 • Girlpower
  Girlpower
 • Welkom in Afrika!
  Welkom in Afrika!
 • Veel gezelligheid!
  Veel gezelligheid!
 • Aan de slag!
  Aan de slag!
Ghanese gastvrijheid
Beter onderwijs
Dynamische gemeenschap

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Nalerigu


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

GH219 | Home again

Vol verhalen danste Delft de aankomsthal in.

Lees meer

GH219 | Bijna klaar om te vliegen

De laatste dagen zijn om gevlogen: de lange busrit, een bezoek aan een slavenfort, toeristenmarkt, strand... lees het in de laatste update van de Nalerigu-groep.

Lees meer

Terug in Nalerigu

Verrassend veel verantwoordelijkheid!

Lees meer

Meer kinderen hebben toegang tot onderwijs in Nalerigu.

De headmistress legt in het kort uit wat de impact is van de 3 kwalitatief goede klaslokalen voor haar school.

Lees meer

Gebied
Partner
Verandering

Je gaat aan de slag in Nalerigu. Deze plek ligt in het East Mamprusi-district in het noorden van Ghana. In dit district wonen ongeveer 121.000 mensen, waarvan de meerderheid moslim is.

Nalerigu ligt op ruim 700 km van de hoofdstad Accra. Er zijn veel kleine gemeenschappen in het gebied. De mensen zijn hier vooral afhankelijk zijn van de opbrengst van het land. Voorzieningen als elektriciteit, stromend water en rioleringen zijn op het platteland niet of nauwelijks te vinden, behalve langs de doorgaande wegen. Kinderen kunnen wel naar school, maar de schoolgebouwen en de wegen waarover de kinderen naar school toe lopen, zijn er vaak slecht aan toe.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Op dit moment zijn er maar drie klaslokalen voor 371 leerlingen. Dit betekent dat het erg rumoerig is in de klas en dat de kinderen zich lastig kunnen concentreren tijdens de les. Met de bouw van drie extra klaslokalen verbetert de kwaliteit van het onderwijs en is er meer ruimte voor persoonlijke aandacht.

Doelen:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door met de lokale bevolking drie  klaslokalen te bouwen
 • De leerlingen laten doorstromen naar de middelbare school

Download aanvraag