Bouw van huizen voor medisch personeel in Saboba in 2022

 • Bouwen is altijd feest
  Bouwen is altijd feest
 • Je werkt echt samen
  Je werkt echt samen
 • Klaarmaken voor een potje voetbal
  Klaarmaken voor een potje voetbal
 • Verschillende plekken bezoeken
  Verschillende plekken bezoeken
 • Ze hebben al zin in het kinderprogramma!
  Ze hebben al zin in het kinderprogramma!
 • De plek waar het gebeurt!
  De plek waar het gebeurt!
 • Oei!
  Oei!
 • Toekomst waar jij voor bouwt
  Toekomst waar jij voor bouwt
 • Compleet andere woonsituatie
  Compleet andere woonsituatie
 • Gek doen met nieuwe vrienden
  Gek doen met nieuwe vrienden
 • Net aangekomen de ogen uitkijken
  Net aangekomen de ogen uitkijken
ERVAAR HET GHANESE LEVEN
ONTMOET DE COMMUNITY
VERBETERDE GEZONDHEIDSZORG

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Saboba


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

En ook de stenen liggen klaar!

Nog even drogen en dan kunnen ze gebruikt worden voor de bouw van de appartementen in Saboba.

Lees meer

Zand op locatie voor de bouw!

Ze zijn goed bezig met de voorbereidingen. Deze week zijn Stephen en Joseph op locatie dus later meer...

Lees meer

GH222 | Einde reis

Het avontuur zit erop! 

Lees meer

GH222 | Op naar Middelburg!

De laatste etappe: Middelburg, here we come.

Lees meer

Saboba 1 jaar later!

Wat een paleisjes!

Lees meer

Na vertrek van de groep is er hard doorgewerkt in Saboba.

De directeur van AG Care Ghana, mr. Wumbee, is vorige week in Saboba geweest en deelde wat foto's en filmpjes van de huidige stand van zaken. De aannemer is samen met de (lokale) bouwvakker bezig met de afwerking van de twee dokters woningen. De dakplaten zijn gelegd, leidingwerk wordt aangesloten, de muren worden gestuct en geverfd, en de badkamers betegeld! Het wordt erg mooi. Veel mensen komen al even een kijkje nemen naar deze mooie woningen. Stephen vertelde dat hij verwacht dat elke dokter die deze woningen ziet hier wel in wil

Lees meer
Gebied
Partner
Verandering

Saboba is een kleine stad in het noordoosten van Ghana tegen de grens van het buurland Togo. Het ligt op ongeveer 600 km van de hoofdstad Accra en is een van de meest afgelegen gebieden van Ghana. De mensen in dit gebied leven voornamelijk van de landbouw.

Stephen Abarika

P.O. Box CT 1647
Cantonments
Accra
Ghana
+233 302 43 37 87
info@agcareghana.org

AG Care Ghana

Assemblies of God Care Ghana (AG Care Ghana, voorheen AGREDS) is een christelijke organisatie die zich inzet voor de kansarmen in Ghana. AG Care valt onder de  Assemblies of God kerk die op alle continenten aanwezig is om via de verschillende lokale afdelingen missie teams en missionarissen uit te zenden, en anderzijds praktische hulp te bieden. Dit doen ze op heel veel verschillende manieren, soms in samenwerking met andere hulporganisaties.

Om de situatie voor de verschillende doelgroepen te verbeteren heeft AG Care Ghana programma’s opgezet om zo de ontwikkeling van onderwijs, gezondheid en sanitaire voorzieningen in gang te zetten. World Servants ondersteund het programma van AG Care Ghana al sinds 1991 op verschillende gebieden, door onder andere de bouw van klaslokalen voor zowel basis- als middelbare scholen, klinieken, latrines en water tanken. Maar ook de bouw van woningen voor leerkrachten of medisch personeel: minstens net zo belangrijk voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorg.
Belangrijk speerpunt van AG Care is het stimuleren van onderwijs voor meisjes. Dit doen ze door het opzetten van voorlichting en bewustwordingsprogramma’s en de bouw van verschoningsruimtes (Girls Changing Rooms) zodat meisjes ook tijdens de menstruatieperiode naar school blijven gaan, en daardoor niet uitstromen uit het onderwijs.
Het programma voor de verbetering van onderwijs en gezondheidszorg richt zich met name op gemeenschappen in het noorden van Ghana, en daarnaast heeft AG Care een programma gericht op armoedebestrijding in Accra.

Daarnaast is AG Care ook betrokken bij:

 • Gezondheidszorg: niet alleen medicijnen worden gebruikt om ziektes in het land tegen te gaan. AG Care pakt het probleem aan bij de bron: ziektes voorkómen. In de gemeenschap worden voorlichting, trainingen en clinics gegeven om de bevolking zoveel mogelijk in te lichten over zaken als veel voorkomende ziektes.
 • Noodhulp: deze afdeling van de organisatie is verantwoordelijk voor het coördineren van de rampenbestrijding wanneer zoiets voorkomt. Maar ook de wederopbouw en bemiddeling in conflicten nemen ze voor hun rekening.
 • Armoedebestrijding: bijna 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Een onderdeel van dit programma is dan ook het verstrekken van kleine leningen. Ook probeert AG Care door middel van lifeskills-trainingen de mensen in het land (met name vrouwen) beroepsvaardigheden aan te leren (bijv in het Lifeline Centre in Accra). Dit vergroot de kans op het vinden van een baan om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien en succesvol te kunnen (re)integreren in de samenleving.
 • Evangelisatie: op een praktische manier probeert AG Care de Bijbelse leer over te dragen waarbij onderwerpen als zorg voor armen, verlichting van het lijden en sociale rechtvaardigheid aan bod komen.

Bij het ziekenhuis in Saboba is onvoldoende woonruimte voor medisch personeel. Het personeel moet nu vaak ver reizen om bij het ziekenhuis te komen. Hierdoor kan het personeel soms niet op tijd aanwezig zijn bij noodsituaties. Het ziekenhuis probeert al langere tijd nieuwe artsen in dienst te krijgen. Dit is nog niet gelukt omdat er geen goede woonruimte voor hen is.

De nieuwe woningen zullen ervoor zorgen dat:

 • Het medisch personeel snel aanwezig is bij een noodsituatie
 • Het ziekenhuis in Saboba een aantrekkelijkere werkplek is waardoor meer het makkelijker is om nieuw personeel te krijgen
 • Betere en betrouwbaarder zorg