GH222 | Zondag in Ghana

Geplaatst op 9 aug 2022 - 13:27

Wat een heerlijk weekend was het!

Wat een heerlijke dag de zondag! Vandaag zijn we uitgenodigd in de Assemblies of God Church. Bart was gevraagd om een preek te houden in deze kerk en wij als groep mochten liederen zingen. Na het ontbijt zijn we zingend naar de kerk gelopen, het leek wel bruiloftoptocht. Wat een mooie manier om deze dag mee te starten. In de kerk aangekomen viel het ons meteen op dat de mensen allemaal supermooi gekleed en verzorgd waren. De dienst begon met een band en zanggroep, het klonk zo luid door de boxen dat het moeilijk verstaanbaar was maar ondanks dat was het nog steeds mooi. Al die vrolijke mensen bij elkaar maakten er echt een feestje van en dankten en loofden God. Vervolgens gingen de vrouwen dansend door de kerk, gevolgd door de mannen. Twee mannelijke deelnemers hebben waarschijnlijk ergens nog wat Afrikaans bloed want ze dansten vrolijk mee voorin de kerk. Daarna mocht Bart de dienst houden. Hij vertelde over de gelijkenis van de vrouw die Jezus' voeten zalft in het huis van Simon. Een mooi verhaal over vergeving van zonden, hoe groot of klein ze ook zijn. God wil ze allemaal vergeven als we naar hem toekomen. Er werd aandachtig geluisterd en regelmatig klonk AMEN door de kerk.

's Middags stond de voetbal interland Ghana-Nederland op het programma. Zo trots als wij als Nederland kunnen zijn dachten wij dit klusje wel even te klaren. Aangekomen bij het 'voetbalveld' dachten we daar al iets anders over. Het veld bestond onder andere uit gravel, onkruid en putten. Wat ontbrak waren de lijnen. Gelukkig werd dit probleem opgelost door een scheidsrechter die een vaste, strategische plek op het veld uitkoos vanwaar hij precies kon zien of een bal in of uit was... Na het zingen van het Wilhelmus kwamen we er kort na de aftrap al snel achter dat het toch wel lastig ging worden. Onze tegenstander zag deze wedstrijd echt wel als een serieuze interland en hadden de beste voetballer van Saboba opgetrommeld. Daarbij beschikten ze ook nog over een keeper die er geen probleem mee had om over het harde gravel te glijden. Met veel doorwisselen haalden we de rust met een 4-0 achterstand.. Wat waren die mannen snel in die warmte! Uiteindelijk versierden we nog een penalty, ook weer scherp gezien door de scheidsrechter vanaf de middellijn en verloren we de wedstrijd met 6-1. Al met al was het toch een leuke ervaring. 's Avonds aten we pizza en quiche. We blijven ons verbazen over deze luxe van heerlijk eten. 
Maandag zijn we weer volle enthousisme verder gaan bouwen aan ons project. Het kinderprogramma is opgestart en door één groepje werd een arme familie opgezocht. Aangrijpend om te zien dat sommige families echt vast zitten in hun armoede en geen hoop hebben voor de toekomst. De mannen zijn of overleden of niet goed opgeleid om geld te creëren. Ze hebben geen geld voor kunstmest of voor extra land. Op een uitgeput stukje grond kunnen ze net genoeg telen om twee maar soms ook maar één maaltijd per dag te kunnen eten. 

Tijdens de pauzes op de bouwplaats maken we een handen wasstraat met emmertjes water en een zeeppompje. We helpen elkaar hierbij zodat we met schone handen kunnen eten. Tijdens de wasstraat valt het op dat sommige dames uit de groep echt al een beetje eelt op hun handen beginnen te krijgen.. Het kan dus wel vaders :). 's Avonds hadden we een vrije avond die werd ingevuld door het bijhouden van de dagboeken of een spelletje aan tafel. Wat een heerlijke dag was het weer! 

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.